Siirry sisältöön

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto (kokki), suunnattu maahanmuuttajille Cook – Qualification in Restaurant and Catering Services

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutusaika on noin 2 vuotta. Kesto on henkilökohtainen ja siihen vaikuttavat aikaisempi alan työkemus ja koulutus sekä koulutuksen aikana hankittu osaaminen.

Koulutukseen sisältyy ammatillista suomenkielen opetusta, opetuskieli on suomi.

Koulutus alkaa 5.8.2024

Kohderyhmä

Kaikki maahanmuuttajataustaiset hakijat, myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja – palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan  ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Ravitsemisalan ammattilaisena voit työskennellä:

         juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä laivatalouteen suuntautuneena erityyppisillä aluksilla

         elintarvikkeiden hankinta- ja varastointitehtävissä  

Suosituksia alalle:

Sisältö

Kokki, ruokapalvelun osaamisala

Kokki suunnittelee ja valmistaa kylmät ja lämpimät ruokalajit erityyppisissä ravitsemisalan toimipaikoissa maalla tai merellä. Hän tuntee raaka-aineet, valmistettavat ruokalajit, ruokakulttuurit ja -trendit ja tietää, miten tuotanto järjestetään toimivaksi ja tehokkaaksi. Kokki on perehtynyt myös raaka-aineiden hankintaan ja varastointiin, asiakaspalveluun ja ravitsemiskysymyksiin. Hänen tulee olla ehdottoman hygieeninen työssään. Kokin tehtäviin voi kuulua myös ruoan tarjoilua.

Työympäristöt ovat moninaiset. Niitä ovat ravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, fast food- toimipaikat, juhla- ja pitopalveluyritykset, julkisen sektorin toimipaikat sekä matkustaja- ja rahtialukset. Laivakokki työskentelee ruokatuotanto- ja palvelutehtävissä matkustaja- ja rahtialuksilla. Hän perehtyy laivatyön erikoisolosuhteisiin ja osaa toimia kansainvälisten turvallisuussäädösten edellyttämällä tavalla. Työ aluksilla vaatii hyvää kielitaitoa ja itsenäsitä toimintaa. 

Kustannukset

Kustannuksia syntyy työasusta, työkengistä  ja – välineistä sekä oppikirjoista, mahdollisesti myös koulumatkoista.

Hakeutuminen

Hakeutuminen koulutukseen Winnovan www-sivujen kautta, täytä hakulomake huolellisesti.

Koulutuksen suomen kielen taitovaatimus on A2.2. Hakija kutsutaan tarvittaessa kielitaitotestiin.

Hakijat haastatellaan. 

Seuraavat haastatteluajat:

6.5 ko 13

14.5 klo 13

3.6 klo 13

17.6 klo 13

Yhteyshenkilöt