Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Steniuksenkatu 8, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Koulutuksen kesto aikaisemmasta osaamisesta riippuen on noin 2 vuotta. Lähiopetusta on tiistai- ja torstai -iltaisin klo 16.30 – 19.45 sekä muutamina lauantaipäivinä, klo 8.00 – 15.15. Työpaikalla oppiminen sisältää eri vuoroja kuten päivä-, ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroja. Opiskelija voi opiskella oppisopimuksella tai omaehtoisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vähintään peruskoulun suorittaneille. 

Siihen voi hakea myös jo aiemmin lukion tai ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet. 

Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisesti tai oppisopimuskoulutuksena.

Pyydettäessä hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot, rikostaustaote sekä tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Työskentely lähihoitajana:

Vaatimuksia alalle:

Sisältö

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala. Suosituimmat osaamisalat järjestetään. Osaamisalat sovitaan ennen osaamisalan tutkinnon osaan siirtymistä. Mahdollista myös siirtyä osaamisaloihin päiväopintoryhmien mukaan esim. jos osaamisalaan vain muutama halukas iltaopinnoissa eikä sitä tämän vuoksi pytytä järjestämään iltaopintoina.

Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala.

Kaikille pakollisina tutkinnon osina on Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Tutkintoon sisältyy myös valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen). 

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä. 

Kustannukset

Oppivelvollisilla koulutus on maksuton.

Muilla hakijoilla mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella www.winnova.fi.

Terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys–ja-hyvinvointialalla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Opiskelijavalintaan sisältyy pakollinen soveltuvuuskoe 19.4.2023. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Se sisältää kirjallisen osion ja psykologin haastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Koe on hakijalle maksuton.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielitaitokokeeseen. Koe järjestetään 5.4.23. Tutkinnon kielitaitotaso vaatimus on B1.2. 

Valinnat koulutukseen tehdään mahdollisimman nopeasti soveltuvuuskoetulosten selvittyä. Tulosten valmistumisessa voi kestää muutama viikko.

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt