Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta, etä- ja verkkotyöskentelyä sekä työpaikalla tapahtuvia oppimisjaksoja.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Sisältö

Kaikille pakollisina tutkinnon osina on Asiakkaan kohtaaminen ohjaaminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ja Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella

Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala. Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala tai vammaistyön osaamisala. Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Lisäksi tulee valinnaiset tutkinnon osat esim. toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Näistä huomioidaan osaamisen tunnustamisena aikaisemmat suoritukset todistusten perusteella. 

Lisäksi osaamisalaan kuuluu kaksi valinnaista tutkinnon osaa,  yhteensä 30 osp. Valinnaisia voidaan tunnustaa myös esim. toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Näistä huomioidaan osaamisen tunnustamisena aikaisemmat suoritukset todistusten perusteella.

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä. Mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Koulutus toteutetaan opiskelijan kanssa laadittavan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Valintaperusteet

Ammattiin soveltuvalla tulee olla hyvä terveydentila.

Tiedoksi terveystilavaatimukset ja rokotteet:

https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet/terveydentilavaatimukset

Mikäli opintoihin tai työpaikoilla oppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Hakijan tulee saada soveltuvuustestistä hyväksytty tulos.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Täytä lomake huolellisesti. 

Soveltuvuuskoe on pakollinen ja se järjestään 26.6 klo. 10, osoitteessa Tiedepuisto 3. Se sisältää kirjallisen osion ja psykologin haastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Koe on hakijalle maksuton.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitotaso vaatimus on B1.2.

Yhteyshenkilöt