Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, pk

Hakeutuminen
Yhteishaku
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Steniuksenkatu 8, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa.
WinNovassa on mahdollisuus suorittaa opintoja kesäoppisopimuksella. Lyhyellä oppisopimuksella ns. kesäoppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä. Lue lisää 
www.winnova.fi/kesaoppisopimus

Kohderyhmä

Valtakunnallinen yhteishaku Opintopolussa on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Työskentely lähihoitajana:

Vaatimuksia alalle:

Sisältö

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala, johon haetaan toisen lukuvuoden keväällä (PK) tai ensimmäisen lukuvuoden (YO) keväällä. Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala. Kaikille pakollisina tutkinnon osina on Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Nämä kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä. Mikäli opintoihin tai työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista.

Huomio

YHTEISHAKU

Hakeutuminen

Tulossa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuun 20.2.-19.3.2024 osoitteessa Opintopolku(siirryt toiseen palveluun)

Alan terveydentilavaatimukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Soveltuvuuskoe
Opiskelijavalintaan sisältyy pakollinen soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeen toteuttaa opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys. Psykologisessa soveltuvuusarvioinnissa tutkitaan alalla keskeisiä oppimisvalmiuksia, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja valmiuksia ja psyykkistä kestävyyttä, kuten alalla vaadittavaa stressinsietokykyä. Valintakoe pitää sisällään lähitutkimusvaiheen, jossa on kirjallisia testejä ja kaksi etätutkimusvaihetta, jotka sisältävät psykologin videopuheluhaastattelun ja nettitestejä. Kaikki tutkimusvaiheet aikataulutetaan erikseen. Lisäksi toteutetaan mahdollisesti opettajan ja/tai terveydenhoitajan haastattelu. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ja hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Koe on hakijalle maksuton.

Rauman WinNovassa soveltuvuuskokeiden lähitestejä järjestetään 23.4. ja 24.4.2024. Lähitestit järjestetään osoitteessa Steniuksenkatu 8, Rauma, Auditorio, alkaen testipäivinä klo 9.00.

HUOM. Opintopolun yhteishaussa EI VOI HAKEUTUA ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku
Yhteishaun jälkeen mahdolliset vapaat paikat tulevat hakuun kaikille WinNovan verkkopalveluun.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään B1.2. 
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt