Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, pk

Hakeutuminen
Yhteishaku
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa.
 
WinNovassa on mahdollisuus suorittaa opintoja kesäoppisopimuksella. Lyhyellä oppisopimuksella ns. kesäoppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä. Lue lisää 
www.winnova.fi/kesaoppisopimus

Kohderyhmä

Valtakunnallinen yhteishaku Opintopolussa on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Työskentely lähihoitajana:

Vaatimuksia alalle:

Sisältö

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala, johon haetaan toisen lukuvuoden keväällä. Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala tai vammaistyön osaamisala. Kaikille pakollisina tutkinnon osina on kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi on valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat.

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä. Mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Huomio

YHTEISHAKU

Hakeutuminen

Tulossa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuun 21.2.-21.3.2023 osoitteessa Opintopolku(siirryt toiseen palveluun)

Terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys–ja-hyvinvointialalla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Opiskelijavalintaan sisältyy pakollinen soveltuvuuskoe.
Soveltuvuuskoe:
Valintakokeen toteuttaa opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys. Psykologisessa soveltuvuusarvioinnissa tutkitaan alalla keskeisiä oppimisvalmiuksia, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja valmiuksia ja psyykkistä kestävyyttä, kuten alalla vaadittavaa stressinsietokykyä. Valintakoe pitää sisällään lähitutkimusvaiheen, jossa on kirjallisia testejä ja kaksi etätutkimusvaihetta, jotka sisältävät psykologin videopuheluhaastattelun ja nettitestejä. Kaikki tutkimusvaiheet aikataulutetaan erikseen. Lisäksi toteutetaan mahdollisesti opettajan ja/tai terveydenhoitajan haastattelu. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ja hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Koe on hakijalle maksuton. 

Soveltuvuuskokeen sisältö:

· Oppimisvalmiuden testit, kykytestit 0-5 p (päättelytaidot, kognitiivinen kapasiteetti, oppimisvalmiudet);

· Persoonallisuustestit 0-10 p (luonteenominaisuudet, selitysmallit, työskentely- ja sosiaaliset valmiudet koulutusalan näkökulmasta);

· Psykologin haastattelu 0-10 p (motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus alalle, kontakti haastattelussa).

Hakijat valmistautuvat haastatteluun etukäteen kutsukirjeen mukana lähetetyn valmistavan tehtävän avulla. Ohje lähihoitajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen (pdf)

Porin WinNovassa soveltuvuuskokeiden lähitestejä järjestetään 5.5.2022, 10.5.2022 ja 12.5.2022. Lähitestit järjestetään osoitteessa Tiedepuisto 3, Pori, Auditorio, alkaen jokaisena testipäivänä klo 10.00.

HUOM. Opintopolun yhteishaussa EI VOI HAKEUTUA ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku
Yhteishaun jälkeen mahdolliset vapaat paikat tulevat hakuun kaikille WinNovan verkkopalveluun.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään B1.2. 
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt