Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, PT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimusopintoina, joten opiskelijalla tulee olla työpaikka sosiaali- ja terveysalan työpaikassa. Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opintoja sekä käytännön työssä tapahtuvaa oppimista omalla työpaikalla ja tarvittaessa tietyissä tutkinnon osissa opetusta myös muissa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Koulutuksen kesto ja sisältö on yksilöllinen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen alkaessa. Opetuskieli on suomi.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa sosiaali- ja terveysalan työpaikaan tai työsuhde on alkamassa.

Työtunteja on oppisopimuksen aikana oltava minimissään 25h/viikossa.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Työskentely lähihoitajana:

Vaatimuksia alalle:

Kustannukset

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista ja oppikirjoista, muuten koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus ja perustaidot käyttää omaa tietokonetta (verkko-opinnot).

Tarkista omat opintososiaaliset etuudet. Lisätietoa opintososiaalisten etuuksien maksuehdoista ja laskutuslomake löytyy internetistä: www.winnova.fi/oppisopimus

Hakeutuminen

Koulutuksen haku WinNovan www-sivujen kautta. 

Jotta koulutuksen voi aloittaa oppisopimuksella tulee täyttyä seuraavat ehdot: Sinulla tulee olla tiedossa työpaikka tai työsuhde sosiaali- ja terveysalan työpaikaan, mihin oppisopimus laaditaan. Ole yhteydessä opinto-ohjaajaan Porissa Päivi Laihoseen, Raumalla Sari Asumalahteen ja Laitilassa Anna-Kaisa Niemiseen. He ohjaavat sinua eteenpäin haussa. Lähihoitajakoulutukseen on pakollinen soveltuvuuskoe. Koe on hakijalle maksuton. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja psykologin haastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. 

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitotasovaatimus on B1.2. 

Tiedoksi terveystilavaatimukset ja rokotteet:

https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet/terveydentilavaatimukset(siirryt toiseen palveluun)

Yhteyshenkilöt