Siirry sisältöön

SOTE JYET/LEAT johtamisvalmennus Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto/ Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, EAT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Johtamisvalmennus sisältää yhteensä 12 koulutuspäivää, jotka toteutetaan osin verkossa (Teams) ja osin lähitapaamisina. Koulutuspaikkoina WinNovan toimipisteet (Rauma, Pori) 

Ammatillisessa johtamisvalmennuksessa keskeistä on työelämälähtöisyys. Oppimisprosessissa keskiössä ovat omaan johtamiseen liittyvät tilanteet, omien käytäntöjen ja kokemusten reflektointi, teoriatiedon liittäminen käytännön tekemiseen sekä vertaisoppiminen. Oppimismenetelmänä käytetään valmentavaa johtamista ja kokemuksellista oppimista. Dialogissa syvennetään osaamista ja kehitetään uusia tapoja toimia arjessa, iso osa oivaltamisesta tapahtuu omassa työssä.  

Tutkinnon suorittaminen toteutuu omissa työtehtävissä ja omia toimintatapoja kehittämällä.

Kuusi vinkkiä työnjohdolle: Sote-ammattilaiset kertovat, miten työpaikan arki rullaa sujuvammin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Koulutuksen ohjelma

12.9.2024
Orientaatiopäivä, johtamisvalmennuksen aloitus
Valmennuksen tavoitteet, sisältö ja toteutus
Tutkinnon suorittaminen, oppisopimukset

15.-16.10.2024Kehit
Kehittävä johtajuus ja muutoksen johtaminen
Organisaation strategia ja muutoksen dynamiikka  
Millaisia muutosvoimia ja kehityssuuntia on nähtävissä? Muutosvalmiuksien johtaminen ja ketterä toimintatapa 

14.11.2024  
Valmentava johtajuus  
Mitä on valmentava työote? Valmentavan johtamisen toimintamallit ja käytännöt  
Oman johtamistavan ja toimintamallien tunnistaminen ja sen kehittäminen   

12.12.2024
Oppimisen johtaminen
Oppiminen ja kehittäminen – oppiva työyhteisö ja organisaatio   

22.-23.1.2025 
Johtamisen vuorovaikutus  
Kohtaaminen ja vuorovaikutusosaaminen
Luottamus, avoimuus, palautekulttuuri 
Työyhteisön ristiriitatilanteet, konfliktitilanteiden hallinta ja ratkaisu

12.3.2025 
Työlainsäädäntöä esihenkilöille  
Kuka olen, kun olen esihenkilö – oikeus ja velvollisuus johtaa  
Työsuhteen elinkaari   

9.4.2025  
Osaamisen johtaminen  
Osaamisen ja suorituksen johtaminen
Perehdyttäminen 

13.5.2025
Tuloksellinen ja tavoitteellinen esihenkilötyö  
Miten arvioimme ja mittaamme toimintaamme –tiedolla johtaminen 
Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta, keskeiset tunnusluvut   

28.8.2025
Asiakkuuksien johtaminen  
Palveluprosessien kehittäminen 
Asiakkuudet -sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen  

23.9.2025 
Hyvinvoinnin johtaminen  
Työhyvinvointi   
Työmotivaation, voimavarojen ja jaksamisen tukeminen  

Tavoite

Johtamisvalmennuksen aikana kehität paitsi omaa osaamistasi esihenkilönä niin myös oman työyhteisösi ja vastuualueesi toimintaa. Saat uusia ideoita, työkaluja ja varmuutta omaan johtamiseesi.  Valmennuksen aikana suoritat omien työtehtäviesi ja johtamistyösi näkökulman mukaisesti joko

Suoritettava tutkinto valitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Valintaperusteet

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.

Kustannukset

Jojtamisvalmennus on mahdollista suorittaa joko oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on maksuton tai omaehtoisena koulutuksena, jolloin omavastuuosuus on 500€. 

Lisätietoja

Johtamisvalmennukseen liittyen lisätietoja saat Tamara Palmros-Aalto puh 044-4558 274.

Oppisopimusasioissa lisätietoa saat Teijo Wahlmanilta puh. 044 4558 263. (etunimi.sukunimi(at)winnova.fi)

Hakeutuminen

Johtamisvalmennus on kohdennettu sosiaali- ja terveysalalle työskenteleville esihenkilöille ja johtajille. Tutkintojen suorittaminen edellyttää tutkinnon perusteissa määriteltyjä työtehtäviä ja johtamiskokemusta. Suoritettava tutkinto valitaan huomioiden työtehtävät. 

Johtamisvalmennukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakeutumislomake (esitteen yläreunassa “hae koulutukseen” -painike). Tiedot tulee täyttää mahdollisimman hyvin, koska kirjatut tiedot toimivat pohjana henkilökohtaistamissuunnitelmalle.

Osallistujat valitaan soveltuvuudet huomioiden hakeutumisjärjestyksessä. Valmennukseen voidaan ottaa 16 opiskelijaa.

Yhteyshenkilöt