Siirry sisältöön

Terveydenhuollon sihteeri – Liiketoiminnan ammattitutkinto (verkkokoulutus)

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto, AT
Toteutus
Verkkokoulutus
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opetusta on Teamsin kautta kerran viikossa klo 8.30-15 (alustavasti torstaisin).

Koulutus on päätoimista päivä/monimuoto-opiskelua, joka sisältää verkko-opintoja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi toteutetaan ohjausta yksilö- ja ryhmäohjauksena. Ohjaukset ja opetus tapahtuvat Teamsin välityksellä.

Koulutuksen alussa jokaisen opiskelijan kanssa tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Tutkinnon suoritus/näytöt tehdään ja arvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka toimivat jo tai ovat siirtymässä terveydenhuollon tehtäviin ja haluavat vahvistaa osaamistaan tai henkilöille, jotka haluavat suuntautua terveydenhuollon sihteerin tehtäviin.

Tavoite

Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä. Tutkinnon suorittamiseksi valitaan osaamisala opiskelijan työnkuvan ja organisaation tarpeiden mukaan.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon terveydenhuollon sihteeripalvelut -osaamisalan suorittaminen mahdollistaa terveydenhuollon sihteerinä toimimisen. Tämän osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta opiskelija voi toimia myös muissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä.

Koulutus sisältää mm. monipuolista toimisto-ohjelmien hallintaa ja asiakirjojen tuottamista. Terveydenhuollon sihteerin palvelut sisältävät terveysalan toimistotehtäviin ja terveysalan erityispiirteisiin perehtymistä (mm. lääketieteellinen ammattisanasto). Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaja pystyy työskentelemään terveydenhuollon organisaatiossa toimiston tehtävissä.

Sisältö

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (pakollinen)                 30 osp

Opiskelija osaa

Terveydenhuollon sihteeripalvelut (osaamisalan pakollinen) 60 osp

Opiskelija osaa

                                                                                                                

Lisäksi toinen seuraavista tutkinnon osista

                                                                                                                

Assistentti ja sihteerityön palvelut                                            60 osp

Opiskelija osaa

Aula- ja monipalvelut                                                                 60 osp

Opiskelija osaa

 

Yhteensä                                                                                    150 osp

 

Valintaperusteet

Soveltuvat hakijat valitaan haastattelun kautta. Haastattelut viikolla 34. Hakijalla pitää olla käytössä oma tietokone.

Nykyisten työtehtävien tulee vastata suoritettavan tutkintoa tai opiskelija hankkii opintojen alussa tutkintoa vastaavan työpaikan. Työnantajan tulee sitoutua tutkinnon arviointiin. Tutkintokielenä on suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa. Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon.

Kustannukset

Omaehtoisena suoritettuna koulutuksen hinta on 200 € (+ alv 0 %). Oppisopimuskoulutuksena suoritettuna koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Koulutukseen voi hakeutua joustavasti 10.6.2023 alkaen, viimeistään 1.9.2024. Koulutukseen haku tapahtuu sivun yläosassa olevan HAE KOULUTUKSEEN painikkeen kautta.

Yhteyshenkilöt