Siirry sisältöön

Terveysalan ammattitutkinto, Jalkojenhoitotyön osaamisala

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Terveysalan ammattitutkinto, AT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan iltamonimuoto-opiskeluna, joko omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa.

Opiskelu sisältää lähiopiskelua, oppimistehtäviä ja työssäoppimista.

Lähiopiskelu tapahtuu Porissa Tiedepuiston kampuksella, pääsääntöisesti keskiviikkoiltaisin (2-4 kertaa kuukaudessa). Opiskelu sisältää lisäksi työssäoppimista koulun jalkahoitola Warpaassa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Kohderyhmä

Terveysalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää sellaista vaativaa terveysalan osaamista,
jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet voidaan ohjata kielitaitokokeeseen. Vaadittava kielitaitotaso on B1.2.

Tavoite

Terveysalan ammattitutkinnon, jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut (Jalkojenhoitaja AT) voi toimia jalkojenhoitotyön tehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai yksityisenä ammatinharjoittajana.

Sisältö

Terveysalan ammattitutkinto muodostuu kaikille yhteisestä, ammattiosaajana terveysalalla tutkinnon osasta, sekä osaamisalaopinnopista. 

Winnovassa järjestettävä osaamisala:

JALKOJENHOITOTYÖN OSAAMISALA:

Pakollinen tutkinnon osa:

Jalkojenhoitotyössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat:(valitaan yksi)

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu Terveysalan ammatitutkinnon perusteisiin osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5728509(siirryt toiseen palveluun) 

Kustannukset

Osallistumismaksu on 550,00 € (+alv.0%).

Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Maksullisissa koulutuksissa viimeisen ilmoittautumis-/hakupäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen aloituspäivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa tutkinnon terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksiin.

Pyydettäessä opiskelijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Tutkinto tai osa siitä on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätiedot Päivi Astokari-Huotari, puh. 044 455 7723, päivi.astokari-huotari@winnova.fi. 

Hakeutuminen

Koulutukseen haku 23.9.2024 mennessä www.winnova.fi sivujen kautta.

Hakijat osallistuvat valintahaastatteluun  ennen koulutukseen valitsemista. Haasattelupäivät ovat 30.9. ja 1.10.2024

Yhteyshenkilöt