Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti jo ammatillisen perustutkinnon tai ammatillisia opintoja suorittaneille ja /tai jonkin alan työkokemusta omaaville henkilöille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihi

Tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito ja tutkinnon suorittanut osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Hän osaa käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä.

Hyvinvointiteknologia-asentaja osaa toimia sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan. Hän osaa asentaa turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä sekä hyödyntää hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Hän varmistaa laitteiden turvallisen käytön ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä.

Tietoverkkoasentaja osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimuksien ja ohjeiden mukaisesti. Hän huomioi tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tekee tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

Ohjelmistokehittäjä osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjelmiston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun.

Sisältö

Tutkinto ei sisällä osaamisaloja. Tutkintoon sisältyy WinNovassa kaksi tutkintonimikettä, Ohjelmistokehittäjä ja Tietoverkkoasentaja.

Ohjelmistokehityksen ammattilaisena voit työskennellä netti-, mobiili-, muun sovelluksen tai laitteisiin sulautettujen ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- (ohjelmointi), testaus- ja ylläpitotehtävissä. Alalle hakeutuvalla henkilöllä on hyvä olla mm. loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja, pitkäjänteisyyttä ja kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn.

Tietoliikenneammattilaisena työskentelet monipuolisten ja yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden tietoliikennelaitteiden ja –järjestelmien asennustehtävissä ja niiden kunnossapidossa. Työasema- ja palvelinjärjestelmien sekä lähiverkkojen ja internetin lisäksi työ voi kohdistua langattomien verkkojen, kulunvalvonta- ja turvalaitteiden, antennijärjestelmien sekä hyvinvointiteknologian kaapelointeihin, laite- ja järjestelmäasennuksiin. Alalle hakeutuvalla henkilöllä on hyvä olla mm. käden taitoja, tarkkuutta, huolellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä halua oppia uutta.

Hakeutuminen

Koulutukseen valinta tehdään hakemuksen sekä mahdollisen haastattelun perusteella. 

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitotaso vaatimus on B1.1.

Yhteyshenkilöt