Siirry sisältöön

Tietoturvataito varastologistiikassa, verkkokoulutus

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Monimuoto
Hakuaika
-
Koulutusaika
-
Rahoittaja - Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen osaaminen hankitaan verkko-opintoina ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmä ovat varastologistiikan parissa työskentelevät henkilöt.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia toimia turvallisesti digitalisoituvassa ympäristössä, toteuttaa tietoturvallista toimintaa omalla toimialalla sekä kehittää oman toiminnan vaikutusta koko organisaation tietoturvallisuuteen liittyvissä teemoissa.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 3 op 

Kustannukset

Koulutus on maksuton sekä opiskelijalle että työnantajalle.  Koulutuksen rahoittaa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa).

Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella, “Hae koulutukseen” – linkin kautta.

Koulutuksen aloittaville tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS

Yhteyshenkilöt