Siirry sisältöön

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto – työnjohtaja

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, EAT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma / Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Osaamisen hankinnan pääpaino on ohjatussa työskentelyssä tuotannon esimiestehtävissä, lisäksi koulutukseen valitaan yksilöllisesti koulutuspäiviä Lähijohtamisen työkalupakista. Lähiopetuspäivien aiheet painottuvat pakollisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, kattaen yleisimmät johtamisen ja esimiestyön osa-alueet. Valinnaisten tutkinnon osien osalta koulutuksen pääpaino kohdistuu vastuualueen toiminnan ohjattuun kehittämiseen. 

SYKSY 2023

Ajanhallinta – oikeilla työtavoilla saa enemmän aikaan (Webinaari)  
Ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu ovat osa itsensä johtamista ja olennainen osa asiantuntijuutta. Ajanhallinta on taito, jota voit opetella. 
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova 
ke 20.9.2023 klo 9–12, Webinaari 

Valmentava johtaminen ja oppiva organisaatio  
Kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa ketterä oppiminen on yksi kilpailukykyisen liiketoiminnan perusedellytyksistä.  Päivän aikana haemme yhdessä vastauksia siihen, miten lähijohtamisessa yksilön ja yhteisön oppiminen voidaan nostaa valmentavan työotteen avulla keskiöön ja koko organisaation menestystekijäksi. 
Juha Harikkala, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentaja – WinNova  
ke 27.9.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös, luokka 1227)  

Oikeakielisyys  
Esihenkilön kirjallisen viestinnän taidot ja tarpeet: sähköposti, muistiot, raportit, tiedotteet, tarjoukset jne. 
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova 
ke 4.10.2023, klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C (katutasolla, luokka 136/137)  

LEAN osana päivittäisjohtamista (Webinaari) 
Lean on johtamisfilosofia, joka keskittyy turhuuden, eli tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Se pyrkii parantamaan asiakastyytyväisyyttä, laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Toimintaa johdetaan aktiivisesti kohti tavoitteita 
Katri Tunttunen, LH, DI, valmentaja, LEAN-asiantuntija – Smoothedu Oy 
ke 11.10.2023, klo 12–16, Webinaari  

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen (UUSI SISÄLTÖ TARJONNASSA) 
Yhä useammalla työpaikalla on useita eri kansalaisuuksia, etnisiä alkuperiä ja äidinkieliä. Yleensä puhutaan haasteista, joita yleisimmin ovat kielitaito, työskentelytavat ja viestintä. Monikulttuurinen työyhteisö voi olla myös yrityksellesi liiketoiminnallinen etu, kun otat johtamisessa huomioon eritaustaiset ja erilaisista kulttuureista tulevat työntekijät. 
Karoliina Väre, FM, suomen kielen lehtori, ohjaava ja valmentava koulutus – WinNova 
ke 18.10.2023, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (katutasolla, luokka 136/137)  

Sosiaalisesti taitava esihenkilö 
Vastuullisesti ja rakentavasti viestiminen, vuorovaikutustaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä 
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova 
ke 1.11.2023 klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös, luokka 204/205)  

Onnistu perehdytyksessä (UUSI SISÄLTÖ TARJONNASSA) 
Perehdytyksen merkitys, toteuttaminen arjessa ja kehittäminen. Tavoitteena vahvistaa perehdytysprosessin hallintaa ja perehdytystilanteen ohjausosaamista.  
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova 
ke 8.11.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös, luokka 1207)  

Mielekäs muutos 
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa muutostaitoja ja antaa uusia näkökulmia hallitun ja osallistavan muutoksen johtamiseen. Koulutuksessa käsitellään muutosjohtamista, muutosviestintää, ja yksilön muutosvalmiuksia. Osallistujat ymmärtävät oman roolinsa muutoksen johtajina ja saavat työkaluja henkilöstön osallistamiseen, sitouttamiseen ja motivointiin. 
Hilkka Kolin, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova  
ke 15.11.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3, auditorio  

Julkiset hankinnat haltuun (Webinaari)  
Käydään käytännönläheisesti läpi julkisten hankintojen hankintaprosessi hankintayksikön ja tarjoavan yrityksen näkökulmasta. Opit mm. mitkä lait ohjaavat julkisia hankintoja, mistä löydät avoimet tarjouspyynnöt ja kuinka teet tarjouksen julkiseen tarjouskilpailuun.  
Niina Heino, hankintasuunnittelija, Satakunnan hyvinvointialue. 
22.11.2023, klo 12–16, Webinaari   

Työyhteisösovittelu 
Sosiaalisesti taitava esihenkilö – Puolueeton sovittelija ja konfliktinratkaisutaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä 
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova 
ke 29.11.2023, klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös, luokka 204/205)  

Talousjohtaminen 
Esihenkilön taloustaidot – Talouden suunnittelu ja seuranta sekä raporttien tulkinta 
Minna Salo, KTM, taloushallinnon asiantuntija ja liiketoiminnan opettaja – WinNova 
ke 13.12.2023, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös, luokka 204/205) 

KEVÄT 2024

Sosiaalisen median työkalut ja etätyöskentelyohjelmat (Webinaari) 
Katsaus sosiaalisen mediaan. Mitkä sosiaalisen median palvelut ovat suosituimpia tällä hetkellä. Missä kannattaa olla ja miten voin hyödyntää niitä työssäni. 
Jarno Oranen, liiketoiminnan lehtori, tietotekniikan henkilöstökoulutukset – WinNova 
ke 17.1.2024 klo 9–12, Webinaari  

Työoikeus (Webinaari) 
Työsuhde ja esihenkilön juridinen rooli, työsuhteen solmiminen, työsuhteen aikaisia erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, työsuhteen päättyminen 
Kristian Hyvönen, asianajaja – Asianajotoimisto Heikkilä & Co 
ke 24.1.2024, klo 9–13, Webinaari  

Projektinhallinta  
Tutustut projektityön suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin sekä käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Koulutuspäivän jälkeen saat eväitä johtaa omia projektejasi hallitummin ja ammattimaisemmin ja ymmärrät, miten projektityöskentelyä voitaisiin organisaatiossasi kehittää. 
Maarit Nieminen, Tradenomi YAMK, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova 
ke 7.2.2024, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös, luokka 1207)  

Henkilöstösuunnittelu ja tunnusluvut  
Henkilöstösuunnittelu osana johtamista ja strategiaa. Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että organisaatiossa työskentelee aina oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä. Henkilöstötunnusluvut kertovat yrityksen, johtamisen, henkilöstön ja työyhteisön tilanteesta sekä niihin uponneista kustannuksista ja tuloksista. 
Päivi Laakso, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova  
ke 13.3.2024, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (katutasolla, luokka 136/137)  

Yksilöllisyys ja erilaisuus työyhteisön voimavarana  
Erilaisten toimintatyylien ja temperamenttien tunnistaminen, havainnointi ja ymmärtäminen. Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, ja oikein huomioituna valtava rikkaus. 
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova  
ke 20.3.2024, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (katutasolla, luokka 136/137)  

Strategiatyön johtaminen ja toiminnan suunnittelu 
Päivän tavoitteena on antaa eväitä oman yrityksen tai organisaation johtavien ajatusten ja strategian tunnistamiseen, toimintaympäristön nykytilan tarkasteluun sekä toiminnan suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen yhdessä työyhteisön kanssa. 
Juha Harikkala, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentaja – WinNova  
ke 10.4.2024, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös, luokka 204/205)  

Ristiriidat ja ryhmädynaamiset ilmiöt  
Mistä ristiriidat syntyvät ja miten ne ilmenevät? Miten niihin tartutaan? Tavoitteena oppia tunnistamaan työyhteisön ristiriitatilanteet ja niiden ilmenemismuodot sekä kehittää taitoja konfliktien/ristiriitojen ratkaisijana.  
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova  
ke 17.4.2024, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös, luokka 204/205)  

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen  
Markkinoinnin johtaminen erityisesti asiakasymmärryksen ja asiakassuhteiden kehittämisen näkökulmasta. Markkinoinnin kilpailukeinopäätösten merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä.  
Riitta Kaunisto, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova  
ke 24.4.2024, klo 9–14.30, Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös, luokka 204/205)  

Organisaation sopimukset ja sopimushallinta (Webinaari) 
Koulutuspäivä antaa perustiedot yritystoiminnan sopimuksista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Koulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen pystyt arvioimaan organisaation sopimusriskejä ja keinoja hallita niitä. Koulutuksessa käydään läpi koko sopimuksen elinkaari neuvotteluista sopimuksen päättämiseen sekä arkistointiin saakka. 
Maarit Nieminen, Tradenomi YAMK, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova 
ke 15.5.2024, klo 9–12, Webinaari  

Turvallisuusjohtaminen 
Turvallisuusjohtaminen osana normaalia yrityksen johtamista. Turvallisuustoiminta ja riskienhallinta. Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla organisaatioon voidaan luoda tarvittavat valmiudet ja kyvykkyys turvallisuuden kokonaisvaltaiseen ja systemaattiseen hallintaan sekä kehittämiseenTurvallisuusjohtaminen toimii perustana tavoitteelliselle ja ennakoivalle toiminnalle, jolla pystytään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti suojaamaan organisaation arvoja sekä resursseja. 
Päivi Laakso, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova  
ke 22.5.2024, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös, luokka 1207)  

Työhyvinvointi 
Koulutuspäivän jälkeen tunnistat työhyvinvoinnin tekijöitä ja tiedät, miten työhyvinvointi tai -pahoinvointi ilmenee. Saat käsityksen ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten työhyvinvointia voidaan johtaa ja kehittää.  
Johanna Alanen, Työhyvinvointivalmentaja, Senior Team Coach, johdon työnohjaaja – WinNova 
ke 29.5.2024, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös, luokka 1207) 

 

Kohderyhmä

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuudessa tai tuotantoaloilla työnjohtajana tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan.

Tavoite

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja tuotantotyötä sekä toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti omia esimiestaitojaan samalla kehittäen.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on työnjohtaja.

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 100 osp

Valintaperusteet

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 500 €. Oppisopimuskoulutuksena toteutettuna koulutuksesta ei peritä maksua.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen hakeudutaan www.winnova.fi sivuilta löytyvän koulutusesitteen kautta, sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoa hakeutumisesta ja oppisopimuksesta Teijo Wahlman, puh. 044 455 8263, teijo.wahlman@winnova.fi 

Yhteyshenkilöt