Siirry sisältöön

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto – työnjohtaja

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma / Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Osaamisen hankinnan pääpaino on ohjatussa työskentelyssä tuotannon esimiestehtävissä, lisäksi koulutukseen valitaan yksilöllisesti koulutuspäiviä Lähijohtamisen työkalupakista. Lähiopetuspäivien aiheet painottuvat pakollisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, kattaen yleisimmät johtamisen ja esimiestyön osa-alueet. Valinnaisten tutkinnon osien osalta koulutuksen pääpaino kohdistuu vastuualueen toiminnan ohjattuun kehittämiseen. 

 

KEVÄT 2023

Sosiaalisen median työkalut ja etätyöskentelyohjelmat (Webinaari)
Sosiaalisen median työkalut viestinnässä ja päivittäisessä johtamistyössä sekä nykyaikainen etätyöskentely ja tiimiviestintä Microsoft Teamsilla.
Jarno Oranen, liiketoiminnan lehtori, tietotekniikan henkilöstökoulutukset – WinNova
ke 25.1.2023 klo 9–12, Webinaari 

Yksilöllisyys ja erilaisuus työyhteisön voimavarana
Temperamenttien ja toimintatyylien tunnistaminen, havainnointi ja ymmärtäminen. Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, ja oikein huomioituna valtava rikkaus.
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova
ke 1.2.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3, lk 1207, Auditorio (katutasolla) 

Projektinhallinta
Tutustut suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin ja käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Koulutuspäivän jälkeen saat eväitä johtaa omia projektejasi hallitummin ja ammattimaisemmin ja ymmärrät, miten projektityöskentelyä voitaisiin organisaatiossasi kehittää.
Maarit Nieminen, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova
ke 8.2.2023, klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, lk 136/137 (katutasolla) 

Strateginen johtaminen ja toiminnan suunnittelu
Visio, strategia, yrityksen toiminnan ja toimintaympäristön analysointi
Juha Harikkala, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentaja – WinNova
ke 15.3.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3, 1207 (auditorion yläpuolella) 

Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen
Johanna Alanen, Tradenomi YAMK, Senior Team Coach, johdon työnohjaaja – WinNova
ke 22.3.2023, klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, lk 136/137 (katutasolla) 

Ristiriidat ja ryhmädynaamiset ilmiöt
Mistä ristiriidat syntyvät ja miten ne ilmenevät? Miten niihin tartutaan?
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova
ke 29.3.2022, klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, lk 136/137 (katutasolla) 

Talousjohtaminen – raportit
Esihenkilön taloustaidot – Miten luen talouden raportteja
Pasi Jantunen, KTM, eMBA, taloushallinnon asiantuntija ja liiketoiminnan opettaja – WinNova
ke 19.4.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3, lk 1207 (auditorion yläpuolella) 

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
Markkinoinnin johtaminen erityisesti asiakasymmärryksen ja asiakassuhteiden kehittämisen näkökulmasta. Markkinoinnin kilpailukeinopäätösten merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä.
Riitta Kaunisto, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova
ke 26.4.2023, klo 9–14.30, Pori, Tiedepuisto 3, 1207 (auditorion yläpuolella) 

Turvallisuusjohtaminen
Turvallisuusjohtaminen osana normaalia yrityksen johtamista. Turvallisuustoiminta ja riskienhallinta.
Päivi Laakso, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova
ke 3.5.2023, klo 9–14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, lk 136/137 (katutasolla) 

Työoikeus (Webinaari)
Työsuhde ja esihenkilön juridinen rooli, työsuhteen solmiminen, työsuhteen aikaisia erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, työsuhteen päättyminen
Kristian Hyvönen, asianajaja – Asianajotoimisto Heikkilä & Co
ke 10.5.2023, klo 9–13, Webinaari 

Organisaation sopimukset ja sopimushallinta (Webinaari)
Koulutuspäivä antaa perustiedot yritystoiminnan sopimuksista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Koulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen pystyt arvioimaan organisaation sopimusriskejä ja keinoja hallita niitä. Koulutuksessa käydään läpi koko sopimuksen elinkaari neuvotteluista sopimuksen päättämiseen saakka.
Maarit Nieminen, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova
ke 24.5.2023, klo 9–12, Webinaari

SYKSY 2023 TARJONNAN ALUSTAVIA SISÄLTÖJÄ

Palvelumuotoilun mahdollisuudet kehittämistyössä
Mitä palvelumuotoilu on ja miksi organisaation kannattaa panostaa sen hyödyntämiseen? Miten palvelumuotoilu otetaan haltuun johtamisen menetelmänä?
Riitta Kaunisto, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova

Ajanhallinta – oikeilla työtavoilla saa enemmän aikaan (Webinaari)
Ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu ovat osa itsensä johtamista ja olennainen osa asiantuntijuutta. Ajanhallinta on taito, jota voit opetella.

Oppimisen johtaminen
Oppivan työyhteisön johtaminen: Jatkuva oppiminen on kilpailukykyisen liiketoiminnan perusedellytys kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa. Miten oppimisen johtaminen poikkeaa osaamisen johtamisesta? Päivän aikana haemme yhdessä vastauksia tähän ja muutamaan muuhunkin ajankohtaiseen kysymykseen johtamisen tulevaisuudesta

Oikeakielisyys
Esihenkilön kirjallisen viestinnän taidot ja tarpeet: sähköposti, muistiot, raportit, tiedotteet, tarjoukset jne.

Talousjohtaminen – suunnittelu
Esihenkilön taloustaidot – Talouden suunnittelu ja seuranta

LEAN osana päivittäisjohtamista (Webinaari)
Lean on johtamisfilosofia, joka keskittyy turhuuden, eli tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Se pyrkii parantamaan asiakastyytyväisyyttä, laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Toimintaa johdetaan aktiivisesti kohti tavoitteita

Sosiaalisesti taitava esihenkilö
Vastuullisesti ja rakentavasti viestiminen, vuorovaikutustaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä

Mielekäs muutos
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa muutostaitoja ja antaa uusia näkökulmia hallitun ja osallistavan muutoksen johtamiseen. Koulutuksessa käsitellään muutosjohtamista, muutosviestintää, ja yksilön muutosvalmiuksia. Osallistujat ymmärtävät oman roolinsa muutoksen johtajina ja saavat työkaluja henkilöstön osallistamiseen, sitouttamiseen ja motivointiin.

Työoikeus (Webinaari)
Työsuhde ja esihenkilön juridinen rooli, työsuhteen solmiminen, työsuhteen aikaisia erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, työsuhteen päättyminen

Henkilöstösuunnittelu ja tunnusluvut 
Henkilöstösuunnittelu osana johtamista ja strategiaa. Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena.

 

Kohderyhmä

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuudessa tai tuotantoaloilla työnjohtajana tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan.

Tavoite

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja tuotantotyötä sekä toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti omia esimiestaitojaan samalla kehittäen.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on työnjohtaja.

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 100 osp

Valintaperusteet

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 500 €. Oppisopimuskoulutuksena toteutettuna koulutuksesta ei peritä maksua.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen hakeudutaan www.winnova.fi sivuilta löytyvän koulutusesitteen kautta, sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoa hakeutumisesta ja oppisopimuksesta Teijo Wahlman, puh. 044 455 8263, teijo.wahlman@winnova.fi 

Yhteyshenkilöt