Siirry sisältöön

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Kohderyhmä

Seuraava aloitus elokuussa 2024.

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomen kielentaitojen opetusta ammatillista peruskoulutusta varten.

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu-/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja.

Koulutukseen hakeutuvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.1.

Koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Myös oppisopimuskoulutukseen valmentautuvalla opiskelijalla on missä tahansa vaiheessa koulutusta mahdollisuus siirtyä oppisopimusmuotoiseen tutkintotavoitteeseen koulutukseen, jos hän löytää sopivan oppisopimuspaikan.

Tavoite

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, selkeyttää ammatinvalintaansa ja hankkii valmiuksia jatko-opintoihinsa.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

Sisältö

Tuva-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Opiskelija voi hakeutua ja siirtyä joustavasti lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Valintaperusteet

Valintaperusteina on, että hakija on suorittanut peruskoulun, eikä hän ole suorittanut aiemmin ylioppilastutkintoa, ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa (Suomessa tai ulkomailla) taikka valmentavaa koulutusta.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista ja oppikirjoista.

Hakeutuminen

Hakeutumisen jälkeen opiskelija kutsutaan haastatteluun. Katso valintaperusteet tästä: https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet(avautuu uuteen ikkunaan)

TUVA-koulutuksen aloituspäivät lukuvuonna 2024-2025:

5.8.2024

2.9.2024

7.10.2024

4.11.2024

2.12.2024

7.1.2025

3.2.2025

3.3.2025

7.4.2025

Yhteyshenkilöt