Siirry sisältöön

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Kohderyhmä

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomen kielentaitojen opetusta ammatillista peruskoulutusta varten.

Vapaat opiskelupaikat täytetään ensisijaisesti oppivelvollisilla, joilla ei ole opiskelupaikkaa.

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu-/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja.

Koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Myös oppisopimuskoulutukseen valmentautuvalla opiskelijalla on missä tahansa vaiheessa koulutusta mahdollisuus siirtyä oppisopimusmuotoiseen tutkintotavoitteeseen koulutukseen, jos hän löytää sopivan oppisopimuspaikan.

Tavoite

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, selkeyttää ammatinvalintaansa ja hankkii valmiuksia jatko-opintoihinsa.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

Sisältö

Tuva-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Opiskelija voi hakeutua ja siirtyä joustavasti lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista ja oppikirjoista.

Hakeutuminen

Hakeutumisen jälkeen opiskelija kutsutaan haastatteluun. Valinnoissa ensisijalla on oppivelvolliset. Katso valintaperusteet tästä: https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet

Yhteyshenkilöt