Siirry sisältöön

Työnohjauspalvelua työyhteisöille (Tilauspalvelut)

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma / Tiedepuisto 3, Pori / Turuntie 9, Laitila
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. 

 • Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä.
 • Työyhteisön työnohjaukseen osallistuu myös esihenkilö.

Johdon työnohjaus on oman työn, työtavan ja oman itsen tarkastelua ja tutkimista erityisesti johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Johdolle on tarjolla yksilötyönohjausta ja ryhmätyöohjausta.

Työyhteisösovittelulla etsitään riitaan, ristiriitaan tai konfliktiin ratkaisua, joka on tyydyttävä kaikille osapuolille. Sovittelun tärkeä onnistumisen mittari on, että osapuolet sitoutuvat oppimisen kautta muuttamaan toimintaansa ja käytöstään. Sovittelija ohjaa sovitteluprosessia ja varmistaa, että osallistujat saavat turvallisen ja tasapuolisen kohtelun sekä tulevat kuulluksi. Työyhteisösovittelussa on usein kaksi sovittelijaa.

Työnohjausta toteutetaan sovittuna ajankohtana tilaajan tai WinNovan tiloissa.
WinNovan työnohjaajat ovat työnohjaajakoulutuksen suorittaneita ja kokeneita ammattilaisia.

Sisältö

Työnohjaus on vakiintunut työmenetelmä, joka edistää työhön liittyvää oppimista ja organisaation toimintaa

Työnohjaukselle määritellään toimintaa tukeva tavoite ja työnohjaus sisältää useampia tapaamiskertoja. Ohjauksessa keskustellaan luottamuksellisesti ja avoimesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista.
Näkökulmia jäsennellään koulutetun ohjaajan avulla ja samalla hakien ratkaisuja jotka parantaisivat työn sujuvuutta ja edistäisi ammatillista oppimista.

Johdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaan.

Työnohjauksesta on hyötyä:

 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät 
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla 
 • työskentely sujuu paremmin 
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät 
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät 
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
 • ratkaisukeskeinen ajattelu kehittyy
 • yhdessä ohjautuminen ja kehittäminen paranevat

 Työnohjauksen tavoitteena voi olla:

 • perustehtävän ja työroolin selkiyttäminen
 • työyhteisön vuorovaikutussuhteiden edistäminen
 • ristiriitatilanteiden ratkaisujen työstäminen ja ratkaisuvalmiuksien luominen
 • jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • yhteishengen parantaminen ja toisen työn arvostuksen lisääminen
 • ammatti-identiteetin vahvistaminen
 • ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
 • työn suunnittelu ja oman ja työyhteisön työn kehittäminen
 • muutosten hallitseminen
 • työyhteisön pelisääntöjen kirkastaminen

Kustannukset

Hinnat ilman alv.

45min.

90min.

120min.

Yksilötyönohjaus

90€

180€

240€

Ryhmätyönohjaus (2-5)

140€

280€

373€

Ryhmätyönohjaus (yli 5)

Lisähenkilö 10€/45min

Ryhmätyönohjaus (10 ja yli) 2 ohjaajaa

200€

400€

533€

Työyhteisön työnohjaus (2-5)

150€

300€

400€

Työyhteisön työnohjaus (yli 5)

Lisähenkilö 10€/45min

Työhteisön työnohjaus (yli 10) 2 ohjaajaa

225€

450€

600€

Johdon yksilötyönnohjaus

110€

220€

293€

Johdon ryhmätyönhjaus

160€

320€

427€

Johdon ryhmätyönohjaus 2 ohjaajaa

250€

500€

667€

Hintoihin lisätään alv. 25,5% (1.9.2024 alkaen).
Matkoihin kuluva aika laskutetaan yli 30 km matka/suunta (40€/tunti).
Ohjaajan kilometrit veloitetaan toteuman mukaan.

Työnohjauksesta laaditaan ohjattavien ja ohjaajan välinen työnohjaussopimus kolmannen tapaamisen yhteydessä, mikäli osapuolet ovat valmiit pidempiaikaiseen ohjaussuhteeseen. Tällöin tarkennetaan myös ohjaukselle asetetut tavoitteet.

Lisätietoja

Ota yhteyttä: tyoelamapalvelut@winnova.fi
Pyydä tarjous: Tarjouspyyntölomake 

Lisätietoja työnohjauksesta ja työyhteisösovittelusta:
Suomen työnohjaajat ry(siirryt toiseen palveluun)
Työturvallisuuskeskus – työyhteisösovittelu(siirryt toiseen palveluun)
Johdon työnohjaajat ry(siirryt toiseen palveluun)

Yhteyshenkilöt