Siirry sisältöön

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto, EAT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, joko omaehtoisena tai oppisopimuksella. Koulutuksen aloitus on 7.11.2023 ja kesto noin 1,5 vuotta.

Koulutus sisältää tietopuolista opetusta, lähiopetuksena ja/tai verkossa tapahtuvana opetuksena sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista omalla työpaikalla tai muissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Koulutus sisältää sekä lähiopetuspäiviä että etäopetusta verkossa.

Kohderyhmä

 Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa. Näistä erityisesti muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaminen edellyttävät sellaista osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Samoin on tilanne gerontologinen hoitotyö -tutkinnon osassa, joka on valinnaisena eri osaamisaloilla.

Oppisopimusopiskelijalla tulee olla opintoihin soveltuva työpaikka tai tieto työpaikasta. Lisätietoja oppisopimuksesta https://www.winnova.fi/oppisopimus/oppisopimuskoulutus.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa tutkinnon suorittaneelle valmiudet tehdä yhteistyötä ikääntyneen ihmisen sekä hänen omaistensa ja läheistensä kanssa muuttuvissa työympäristöissä sekä osallistua asiantuntijana omalla vastuualueellaan moniammatillisissa työryhmissä sekä yhteistyöverkostoissa vanhustyön palveluiden kehittämiseeen.

 Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa opiskelija valitsee kahdesta osaamisalasta toisen, josta hän saa tutkintonimikkeen

     TAI

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kohdata ikääntyneen ihmisen tasavertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Hän osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi tutkinnon suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, muistihoitajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana tai saattohoitajana. Ikävalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja kokonaisvaltaista arjen turvallisuutta. Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia. Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittanut osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa sekä palvelujen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7354664(siirryt toiseen palveluun)

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnat tehdään seuraavin valintaperusteiden mukaan:

Hakijalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Tutkintokielenä suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa. 

Kustannukset

Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Koulutus on mahdollistaa suorittaa myös ilman oppisopimusta, tällöin peritään koulutusmaksu 550,00 (+alv. 0%)

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan 31.10.2023 mennessä sähköisellä hakulomakkeella www.winnova.fi -sivujen kautta. Hae koulutukseen sivun ylälaidassa olevan ‘hae koulutukseen’ -kohdasta. Täytä lomake huolellisesti. 

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf(siirryt toiseen palveluun)

Pyydettäessä opiskelijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä.

Yhteyshenkilöt