Siirry sisältöön

Verkko-oppimisen käsitteet

WinNovassa on määritelty yhtenäiset verkko-oppimisen käsitteet osana nykyisen strategian WeKampus-kehitysohjelmaa. Yhteiset käsitteet ovat edellytys sujuvalle kommunikaatiolle ja yhteistyölle.  

Verkko-oppiminen tai verkko-opetus

Verkko-oppiminen tai verkko-opetus on juuri sitä miltä se kuulostaa: oppimista, opetusta, tiedon hakemista ja soveltamista, joka tapahtuu osittain tai kokonaan verkon välityksellä. 

Verkko-oppiminen (engl. online learning) on oppimisen prosessi, joka tapahtuu digitaalisessa ympäristössä, kuten verkkokursseilla tai oppimisalustoilla. Se mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta, sillä opiskelijat voivat käyttää opetusmateriaaleja ja tehdä tehtäviä missä ja milloin tahansa, kun heillä on internet-yhteys. 

Karkeasti jaoteltuna verkko-oppimista ja -opetusta tapahtuu kolmella eri tasolla: 

  • Synkroninen verkko-opetus (samanaikaisesti opettajan/muiden opiskeljoiden kanssa) 
  • Asynkroninen verkko-opetus (omassa aikataulussa) 
  • Verkon tukema lähiopetus (opettaja ja opiskelijat fyysisesti samassa paikassa) 

Verkko-oppiminen voi tapahtua monin eri tavoin, kuten asynkronisesti, jossa opiskelijat käyvät läpi oppimateriaaleja omassa tahdissaan ja osallistuvat keskusteluihin ja tehtäviin aikataulun mukaisesti. Toisaalta verkko-oppimista voi tapahtua myös synkronisesti, jossa opiskelijat osallistuvat reaaliaikaisesti luokkahuoneen kaltaisiin verkkokokouksiin ja luentoihin. 

Etäopetus

Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa opiskelijat ja opettajat ovat fyysisesti erillään ja kommunikoivat keskenään teknologian avulla.  

Sulautuva oppiminen

Sulautuva oppiminen tarkoittaa lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmää. 

Käänteinen oppiminen

Käänteinen oppiminen tarkoittaa, että opiskelijat tutustuvat aiheeseen etukäteen ennen varsinaista opetustilannetta.