Siirry sisältöön

Oppisopimukset/Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu työnantajan ohjeita noudattaen

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä jatketaan, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle.

Tiedote 23.4.:

Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskien tilanne tarkistetaan kerran viikossa perjantaisin. Jokainen top-vastuuopettaja on velvollinen tarkistamaan vähintään kerran viikossa tilanteen ja raportoimaan mahdollisen kohonneen tai toteutuneen riskin. Ao. kokouksessa koulutuspäällikkö päättää, jatketaanko oppimista kyseisessä työpaikassa.

Päivitetty 31.3.:

Tällä hetkellä toimimme alla olevien ohjeiden mukaisesti: 

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole. Terveydenhoitoalalla tulee ottaa huomioon, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita, mikäli terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä.   

Yhteenvetona todettakoon, että WinNovan opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu työnantajan ja viranomaisten tartuntataudin ohjeita noudattaen. Tämä ohjeistus koskee sekä koulutussopimuksella että oppisopimuksella opiskelevia opiskelijoita. 

Mikäli yrityksessä on tarve toimia toisin, toivomme tästä pikaista yhteydenottoa opiskelijan vastuuopettajalle. Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä muiden työpaikanomaisten oppimisympäristöjen ollessa kysymyksessä suositellaan, että opiskelijat varautuvat omilla eväillä, jos he muutoin ruokailisivat oppilaitoksen ruokalassa. Koulutuksen järjestäjä kompensoi päivittäisen ruokailun opiskelijalle rahallisesti. 

Mikäli työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on liittynyt / liittyy ulkomailla oleskelua, tulee tästä olla välittömästi yhteydessä opiskelijan vastuuopettajaan. Tällöin noudatetaan WinNovan yleisiä ohjeistuksia tartuntojen leviämisen estämiseksi.  

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimusopiskelijoiden osallistuminen oppilaitoksen opetukseen järjestetään etäopetuksena ainakin 13.4.2020 saakka. Tämä järjestely tulee voimaan 18.3. alkaen.

Meneillään oleva tilanne saattaa kuitenkin aiheuttaa muutoksia olemassa oleviin oppisopimuksellisiin työsuhteisiin, mikäli yrityksessä lomautetaan, irtisanotaan työntekijöitä tai mikäli työnteko keskeytetään yrityksen toimintojen tilapäisen alasajon seurauksena tilanteen laantumisen ajaksi. Jos oppisopimusasiat herättävät kysymyksiä, voitte kääntyä WinNovan palveluasiantuntijoiden tai Työelämäpalveluiden puoleen.

Mikäli yrityksenne tilanteeseen tulee sellaisia muutoksia, joilla on vaikutusta olemassa oleviin oppisopimuksiin, niin pyydämme Teitä olemaan yhteydessä ensi tilassa WinNovan palveluasiantuntijaan, joka toimii yhteyshenkilönä työnantajan ja oppilaitoksen välillä oppisopimuksiin liittyvissä asioissa. Myös WinNovan Työelämäpalveluihin voi ottaa yhteyttä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt
ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista
muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. (24.3.2020)

Työnantajille lisätietoja mm. oppisopimusopiskelijoiden mahdollisista
lomautuksista: 

 

 Lisätiedot  

– Yleiset opiskeluun liittyvät kysymykset: sopimuspapereissa olevan WinNovan yhteyshenkilö tai opiskelijan vastuuopettaja 
– Aiheeseen liittyvät erityiskysymykset: WinNovan rehtori Juha Vasama, p. 044 455 7311
– Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)winnova.

WinNovan Työelämäpalvelut: 
Palveluvastaava / tekniikan alat, Lena Girs, p. 044 455 7850, 
Palveluvastaava / hyvinvointi, palvelualat, turvallisuus, Leena Palenius, p. 044 455 7775, Työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju, p. 044 455 7314

Koulutussopimus- tai oppisopimusjaksolla olevien opiskelijoiden työpaikkoja tiedotetaan oppilaitoksen toimintaan liittyen.