Siirry sisältöön

WinNovan ohjeet opetuksen järjestämiseen 14.5.2020 alkaen

Aiemmin voimassa olleita rajoituksia lähdetään hallituksen ohjeistuksen mukaan purkamaan vaiheittain. Lähiopetukseen palataan WinNovassa hallitusti ja porrastetusti.

Oppilaitoksen toiminta jatkuu edelleen pääsääntöisesti etäopiskeluna myös 14.5.2020 eteenpäin.

Lukuvuoden päättymiseen liittyvät toimet

Opiskeluvuoden päättyessä on tärkeää, että vastuuopettajilla on kokonaiskuva opiskelijan tilanteesta. Vastuuopettaja kutsuu toukokuun aikana opiskelijat joko etä- tai lähitapaamiseen tilanteen mukaisesti (max.10 henkilön ryhmissä). Jos opiskelijat ovat aamu- tai iltapäivän kokonaisuudessaan lähiopetuksessa, opettaja tilaa heille koululta eväät.

Lisätietoja mm. ohjauksesta ja opiskelijahuollon palveluista poikkeusaikana-sivulla

Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu työnantajan ohjeita noudattaen. Kesäoppisopimukset toteutetaan
suunnitellusti, ellei työnantaja toisin ilmoita. Opettajat jatkavat opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tilanteen tarkistamisia viikoittain WinNovan ohjeen mukaisesti. (Uutinen 23.4.2020(avautuu uuteen ikkunaan))

Orientaatioviikko aloittaville perustutkinto-opiskelijoille toteutetaan suunnitellusti 29.6.-3.7.2020. Viikon järjestelyissä otetaan huomioon asianmukaiset hygienia- ja turvallisuusohjeet. Uudet opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan kesäkuussa, minkä yhteydessä toimitetaan tarvittavat ohjeet orientaatioviikkoon valmistautumista varten.

Kasvupalvelu- ja työvoimakoulutuksia sekä yrityskoulutuksia käynnistetään 14.5. alkaen lähitoteutuksena kokoontumisrajoitukset huomioiden. Työvoimakoulutus on tärkeä keino täydentää tai päivittää osaamista sekä lyhentää näin kriisin taloudellisia seurauksia yhteiskunnassamme. Tämän vuoksi erityisesti kriittiset alat, joiden toteuttaminen vaatii lähiopetusta, voidaan järjestää lähitoteutuksella.

Korkeintaan 50 hlö:n yrityskoulutukset (ml. kortit ja passit) mahdollistetaan 1.6. alkaen. Toteutuksissa otetaan huomioon hygienia- ja turvallisuusohjeet.

Lisätietoja kasvupalvelu- ja työvoimakoulutuksista sekä yrityskoulutuksista os. yrityksille(at)winnova.fi
Tiedotamme työelämäkumppaneille ja muille sidosryhmille tarkemmista ohjeista erikseen.

WinNovan opiskelijaravintolat on suljettu 31.5.2020 asti. Opiskelijatöiden ja -palveluiden mahdollisesta jatkumisesta ja avaamisesta tiedotetaan erikseen sivuillamme.

WinNovan kiinteistöjen ovet pidetään lukittuna 31.5.2020 saakka ja sen jälkeen kesäajan aikataulujen mukaisesti. Vastuuopettaja huolehtii opiskelijoiden vastaanottamisesta tarvittaessa.

Opintotoimistoissa asioidaan toistaiseksi vain sähköisesti opintotoimistot(at)winnova.fi ja puhelimella.