Siirry sisältöön

Tiedoksi Whistleblowing-ilmoituksiin liittyen

Whistleblowing eli pelin poikki viheltäminen tarkoittaa epäeettisen toiminnan, väärinkäytöksen tai laittomuuden tai sen epäilyn esille nostamista.

Laki ilmoittajansuojasta on tullut voimaan täysimääräisesti vuoden 2023 alusta. Sen mukaan 250 henkeä tai enemmän työllistävien organisaatioiden on direktiivin mukaan otettava kanava käyttöön ja järjestettävä myös siihen liittyvä hallinto, sekä mahdolliset koulutukset lyhyen siirtymäajan puitteissa eli 31.3.2023 mennessä.

Lain tavoite on suojella henkilöitä, jotka nostavat esille väärinkäytöksiä. Mutta laki velvoittaa myös tekemään ilmoituksen rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa, ei vahingoittamistarkoituksessa tai perättömänä väärinkäytösilmoituksena.

Whistleblowing-, eli ilmoituskanavan kautta kaikki organisaation jäsenet ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään.

Jos harkitset ilmoituksen tekemistä, se todennäköisesti kannattaa tehdä, sillä ongelmat on helpompi ja kustannustehokkaampi ratkaista ennakoimalla kuin jälkikäteisillä toimilla vahingon jo satuttua. Kannattaa siis ilmoittaa herkästi ja varhain, muistaen kuitenkin, että asian puheeksi ottaminen kohteen tai esihenkilön kanssa vie usein asioita eteenpäin nopeammin, koska silloin asioista voidaan keskustella suoraan. Mutta jos koet, että se olisi liian suuri riski, ilmoituskanava on hyvä vaihtoehto.

WinNovan käyttämä ilmoituskanava First Whistle mahdollistaa nimettömän ilmoittamisen, vaikka laki ei sitä edellytä. Toivomme kuitenkin WinNovassa ensisijaisesti omalla nimellä tehtyjä ilmoituksia, koska lisätietojen saanti ilmoituksen kohteena olevasta asiasta on siten huomattavasti sujuvampaa, vaikka First Whistle mahdollistaakin lisäkysymysten esittämisen myös anonyymille ilmoittajalle. Ilmoitusten käsittelijöillä puolestaan on ehdoton vaitiolovelvollisuus ilmoituksen tekijöistä. First Whistle ei tallenna ilmoittajasta mitään tietoja, ellei ilmoittaja itse niitä anna. Se koskee myös teknisiä tunnisteita, kuten IP-osoitteita. Sekä anonyymit että omalla nimellä tehdyt ilmoitukset käsitellään WinNovassa täysin samanarvoisesti ja samalla aikataululla.

First Whistle auttaa tekemään hyvän ilmoituksen, kunhan ilmoittaja lukee kanavan antamat ohjeet ja etenee prosessin mukaisesti. Ilmoituksen käsittelijät lähettävät ilmoittajalle viestejä First Whistlen sisällä, joten ilmoittajan on itse muistettava palata kanavaan ilmoituksen teon yhteydessä saatujen henkilökohtaisten tunnusten avulla, nähdäkseen kysymykset ja muut kommentit, sekä päästäkseen vastaamaan niihin. Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta ilmoittajalla on oikeus kuulla, mihin tutkinta päätyi tai vaihtoehtoisesti ilmoittajalle voidaan kertoa, että tutkinta-aikaa on perustelluista syistä pidennetty.

Lain mukaan ilmoittajalle on kerrottava myös Oikeuskanslerin viraston alla olevasta ulkoisesta ilmoituskanavasta. Ensisijaisesti ilmoitukset tulee kuitenkin tehdä WinNovan omaan First Whistle -kanavaan, sillä ulkoiseen kanavaan tehdyn ilmoituksen myötä menetämme nk. tutkintamonopolin kolmen kuukauden ajaksi ja asia siirtyy suoraan valtakunnalliseen selvitykseen.

Linkki WinNovan First Whistle kanavaan löytyy osoitteesta https://www.winnova.fi/tietoa-meista/anna-palautetta/

Lisätietoja saat ilmoitusten käsittelytiimiltä:
Laatupäällikkö Satu Salo, 044 455 7654
Talouspäällikkö Janika Löfbacka, 044 455 7504
HR-suunnittelija Tiia-Maria Väkiparta, 044 455 7737