Siirry sisältöön

Ajankohtaista huoltajille 1/2023

Kodin ja oppilaitoksen toimiva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan itsenäistymistä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua ja tukea opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kannustamme opiskelijoita kertomaan ja keskustelemaan kotona opiskeluun liittyvistä asioista.

Toivomme opiskelijoiden huoltajien ottavan yhteyttä WinNovaan aina, kun jokin asia askarruttaa liittyen opiskeluun tai opiskelijan hyvinvointiin. Vastuuopettaja tuntee opiskelijan tilanteen parhaiten, joten häneen kannattaa olla yhteydessä ensimmäiseksi.

WinNovan tiedotteeseen huoltajille kootaan ajankohtaisia uutisia ja se julkaistaan neljä kertaa vuodessa.


Kesäajan opinnot

Opetustoiminta jatkuu WinNovassa koko kesäkuun ajan, aina 30.6.2023 asti.  Opiskelijoita ohjataan ja kannustetaan hakeutumaan kesäksi töihin oppisopimuksilla tai koulutussopimuksilla, jotka edistävät heidän opintojaan HOKSeihin tehtyjen suunnitelmien mukaan. Myös muista kuin oman alan kesätöistä on mahdollisuus kerryttää opintoja esim. oppisopimuksella YTO-valinnaisiin kuuluvan Työelämässä toimimisen suorittamiseksi. 

Mikäli opiskelija ei ole kesäkuussa töissä, hänelle suunnitellaan opiskelua, jonka toteutus voi olla lähiopetusta ja/tai ohjattua verkko-opetusta. Puuttuvien YTO-opintojen suorittaminen on mahdollista juhannukseen asti Osaamoilla tai oppipajoissa.  

Opiskelijakohtaisista suunnitelmista voi viestiä tarkemmin vastuuopettajan kanssa. 

Oppisopimusasiat 

Vastuuopettajat ja palveluasiantuntijat pyrkivät laatimaan kaikki oppisopimukset valmiiksi viimeistään viikon 24 aikana. Mikäli opiskelijan kesätyöpaikka ja mahdollisuus lyhyeen oppisopimukseen varmistuu kuitenkin vasta tämän jälkeen, oppisopimuksen laatii päivystävä palveluasiantuntija. Oppisopimuksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat palveluneuvojat ovat tavoitettavissa 7.7.2023 saakka arkisin klo 9-15 p. 044 455 7500,  oppisopimus@winnova.fi(avautuu uuteen ikkunaan)
 
Ajalla 11.7.- 28.7.2023 oppisopimusasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa keskitetysti Porin opintotoimisto p. 044 455 8400, opintotoimisto.pori@winnova.fi(avautuu uuteen ikkunaan) Mikäli asiasi koskee uuden, lyhyen oppisopimuksen laatimista, palveluneuvoja/opintotoimisto ohjaa oppisopimuksen laadinnan päivystävälle palveluasiantuntijalle. 

Jatko-opintoinfoa sekä väyläopinnot tutuiksi  

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Näihin hakeudutaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Kevään 2023 korkeakoulujen yhteishaku on 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00

WinNovan tutkinto-opiskelijoille on lisäksi tarjolla mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisten opintojen aikana SAMKissa ja TAMKissa. 

Suorittamalla SAMKin Nopsa-väyläopinnot sekä ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi SAMKin tietyille aloille ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Nopsa-väyläopinnoissa toisen asteen opiskelija suorittaa opintojensa yhteydessä SAMKin avoimen AMKin opintoja. Opintojen kesto on noin 1,5 vuotta ja ne alkavat aina tammikuussa. Opintoihin hakeudutaan hakuaikana syyslukukaudella ja oman alan opinto-ohjaaja tiedottaa hakuajasta. Lisätietoa SAMKin Nopsa-väyläsivulta: s.samk.fi/nopsa 

Metsä- ja luontoalan opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Ammatillisen perustutkinnon opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua TAMKin väyläopintoihin. Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi tulla valituksi TAMKin metsätalousinsinöörin tutkintokoulutukseen ilman valintakoetta tai todistusvalintaan osallistumista, kun hän on suorittanut riittävän määrän saman alan opintoja ammatillisessa koulutuksessa sekä TAMKin määrittelemät väyläopinnot. Lisätietoa TAMKin väyläopintosivulta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoin-amk/tamkin-vaylaopinnot 

Slice-opiskelijaedut  

Kaikilla WinNovan tutkinto- ja osatutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus ladata maksutta Slice-sovellus ja WinNovan mobiili-opiskelijakortti ja saada näin Slice-opiskelijaedut ja osalla myös valtakunnalliset edut (VR/Matkahuolto) käyttöönsä. Mobiilikortilla (myös aikuisopiskelijat) voi lunastaa opiskelijaetuja, joita myöntävät yritykset tunnistaa sinisestä Slice-tarrasta. 

WinNovan valmistumisjuhlat tutkinnon suorittaneille

WinNovassa järjestetään valmistumisjuhlat vuonna 2023 keväällä ja syksyllä. Juhlaan ovat tervetulleita edellisen juhlan jälkeen kaikki tutkintoon valmistuneet / valmistuvat sekä opetukseen ja ohjaukseen osallistunut WinNovan henkilökunta.

Kevään juhlat ajalla 1.1.-31.5.2023 tutkintoon valmistuneille järjestetään

Kevään tulossa olevat valmistumispäivät ovat: 15.3., 14.4., 28.4., 15.5. ja 31.5.

Kouluterveyskysely 2023 

Kouluterveyskysely toteutetaan ajalla 1.3.-28.4.2023. Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat. Kysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista. 

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Kyselyn tulokset ovat käytettävissä 2023 vuoden lopulla ja niistä informoidaan erikseen.