Siirry sisältöön

Ajankohtaista huoltajille 3/2023

Terveiset WinNovasta! 

Opiskelut ovat alkaneet lomien jälkeen ja on huoltajatiedotteen aika. Alla muutamia nostoja lukuvuoden alkuun liittyvistä tärkeistä asioista. Aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikot ovat nyt ohi ja “varsinaiset” opinnot ovat alkaneet.  

Lukuvuoden yhteisen aloituslähetyksen tunnelmiin voit kurkata tallenteelta tästä(siirryt toiseen palveluun). (Huom. Tallenteessa ei tekstitystä ja video poistuu jonkin ajan kuluttua.)

Tärkeitä tietoja verkkosivuillamme ja Tuudo-sovellus käyttöön opiskelijoille

Verkkosivuillamme on tärkeitä tietoja kaikille opiskeluun liittyvistä asioita. Tutustu esim. kansainvälisyysmahdollisuuksiin, jatko-opintoihin, opiskelijatoimintaan, opiskelijaetuihin ja kilpailutoimintaan, sivuillamme myös säännöt ja toimintaohjeet. Tutustu tästä Opiskelu WinNovassa -osioon(avautuu uuteen ikkunaan).

Huoltajille-osiossa(avautuu uuteen ikkunaan)on tärkeitä tietoja mm. poissaolojen ilmoittamisesta sekä Studentan huoltajaliittymän käytöstä.

Uutta! Opiskelijoilla on elokuusta alkaen ollut mahdollisuus ladata Tuudo-sovellus puhelimeensa. Sovelluksen kehitystä jatketaan, mutta sen kautta opiskelija näkee jo mm. lukujärjestykset, ruokalistat, ajankohtaiset uutiset/tapahtumat, ilmoituksia ja tärkeitä sisältöjä suoraan sivuiltamme. Tuudoon opiskelija kirjautuu omilla koulun tunnuksillaan. Tuudoon pääsevät vain opiskelijat ja henkilökunta. Tuudosta uutisoidaan opiskelijoille lisää vk 35 aikana.


HOKS eli opiskelijan oma opintopolku  

WinNovassa opiskelijan opinnot alkavat siitä, kun vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa hänelle oman opintopolun. Tätä suunnitelmaa kutsutaan Henkilökohtaisen Osaamisen Kehittämissuunnitelmaksi eli lyhennettynä HOKS. Suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa opiskelijan aiempi osaaminen, oppimiseen mahdollisesti tarvittava tuki sekä tehdä opiskelijan tavoitteiden mukainen urasuunnitelma ja suunnitella, kuinka puuttuva osaaminen hankitaan eli kuinka opiskellaan uudet asiat. Urasuunnitelma sisältää esim. opiskelijan toiveita työllistymis- ja jatko-opinnoista ja hänen henkilökohtaisista osaamistavoitteistaan.  

Ennen opintoja hankittu osaaminen pyritään hyödyntämään huolellisesti, jotta opiskelija opiskelee vain niitä asioita, joita hän ei vielä osaa. Erilaisten oppimisen tapojen selvittämisellä pyritään tukemaan ja motivoimaan opiskelijaa opinnoissaan. WinNovassa voi opiskella esim. oppilaitoksessa (luokassa tai työpajalla), työelämässä (esim. yrityksessä) tai verkossa. Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea opintoihinsa, erityisopettaja laatii opiskelijalle erityisen tuen suunnitelman.  

Kaikkia HOKSin suunnitelmia voidaan muuttaa aina tarpeen mukaan, jos opiskelijan mielenkiinnot muuttuvat tai elämäntilanne niin vaatii. Isommissa muutostilanteissa alan opinto-ohjaaja on vastuuopettajan ja opiskelijan tukena ja apuna sekä antaa tarvittaessa opiskelijalle opinto-ohjausta. 


Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuttomuus 

Oppivelvollisilla kaikki opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä työvälineet ja -asut ovat maksuttomia. WinNovassa opiskellaan monia eri tutkintoja ja eri tutkintojen opetuksessa tarvittavat työvälineet ja oppimateriaalit vaihtelevat. Kannettava tietokone ei lähtökohtaisesti kuulu opiskelijan maksuttomiin työvälineisiin, koska valtaosa opinnoista ei edellytä tietokoneen käyttöä kouluajan ulkopuolella.  


Huoltajien kotiväen illat aloittaville 

Jokainen yksikkö järjestää aloittavien opiskelijoiden huoltajille kotiväen illat 13.10. mennessä ja joissakin yksiköissä sellaisia on jo pidettykin. Toivomme huoltajia paikalle runsaslukuisesti, jotta voimme tutustua teihin, esitellä tilojamme ja keskustella opiskeluun liittyvistä asioista.  


Huoltajatunnukset 

Studentan huoltajaliittymän kautta huoltajat voivat seurata opiskelijan opintojen etenemistä, ilmoittaa mahdollisista poissaoloista ja lähettää vastuuopettajalle viestiä. Huoltajaliittymän käytön edellytys on oikea sähköpostiosoite. Huoltajan tiedot tallennetaan opintohallintojärjestelmä Studentaan ja tämän jälkeen huoltaja saa sähköpostiviestin tunnuksista. Tunnuksen lähettäjänä toimii norepley@studenta.fi. Mikäli et ole saanut sähköpostiisi huoltajatunnuksia alaikäisen opiskelijan opintojen alettua, ota yhteyttä opintotoimistoon(avautuu uuteen ikkunaan).  

Seuraavassa linkissä on ohje huoltajaliittymän käyttöönottamiseksi, sen käyttämiseksi, poissaolojen ilmoittamiseksi sekä viestin lähettämiseksi opiskelijan vastuuopettajalle.  Unohtuneen salasanan tilalle voi pyytää uuden kirjautumisikkunan.  

Ohje huoltajaliittymän käyttämiseksi(avautuu uuteen ikkunaan) 

Kirjautuminen Studentaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Lisätietoja huoltajille-sivuillamme(avautuu uuteen ikkunaan)


Koulumatkatuki ja koulukuljetus 

Koulumatkatuki 

Opiskelija tekee koulumatkatukihakemuksen verkossa OmaKelassa ja Kela myöntää sähköisen osto-oikeuden matkalipun ostamiseksi. Mikäli koulumatkaan tulee opintojen aikana muutoksia, tulee opiskelijan itse ilmoittaa mahdollisista muutoksista Kelaan (koulumatkatuki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)). 

Koulukuljetus 

Oppilaitoksella on mahdollisuus järjestää koulukuljetusta opiskelijoille. Koulukuljetuksen hyödyntäminen opiskelijalle on mahdollista, kun hän on hakenut OmaKelassa koulumatkatukea koulukuljetuksen perusteella. Oppilaitos laskuttaa Kelaa erikseen koulukuljetusta käyttäneiden opiskelijoiden osalta. Oppilaitos on velvollinen ylläpitämään kuljetuksien osalta opiskelijatietoja ajantasaisena ja tämä tiedustellaan aina opiskelijalta itseltään. Opiskelijalta saadun tiedon perusteella oppilaitos ja Kela tarkistavat, onko opiskelijalle myönnetty koulumatkatukea koulukuljetusta varten. 


Urasuunnitelmana ammattikorkeakoulu?   

Ammattikorkeakouluopintoja osana opintoja – Väylä-opinnot  

WinNovan tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo WinNovan opintojen aikana. Oppilaitoksessamme on tarjolla monia eri väyliä ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoa kaikista näistä löydätte oppilaitoksemme nettisivuilta oheisen linkin takaa (väyläopinnot).(avautuu uuteen ikkunaan) 

Nopsa-väyläopintojen hakuaika on nyt pian käsillä. Haku opintoihin tapahtuu 11.-22.9.2023. Varsinaiset Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) järjestämät Nopsa-väyläopinnot alkavat tammikuussa 2024 ja niihin on mahdollisuus päästä kaikkien, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti SAMKin järjestämän Nopsa-väylä-valintakurssin. Oppilaitoksemme järjestää Nopsa-väylästä tiedotustilaisuuksia paikkakunta- sekä koulutusalakohtaisesti.  

Nopsa-väyläopinnot kestävät noin 1-1,5 vuotta. Ne alkavat aina tammikuussa. Kun opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon sekä Nopsa-väyläopinnot, pääsee hän tutkinto-opiskelijaksi SAMKin määrittelemälle alalle ilman valintakoetta tai todistusvalintaan osallistumista. Hänellä on siis suora pääsylippu SAMKiin. Lisätietoja Nopsa-väyläopintojen infoista opiskelijoille sivuillamme.(avautuu uuteen ikkunaan)