Siirry sisältöön

Välitä! – Visa omtanke! – Sosiaalisen vastuullisuuden asiantuntijat kohtaavat eri foorumeilla

WinNovan vetämä Välitä! – Visa omtanke! -koordinaatio verkostoi sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta kehittävät hankkeet ympäri Suomen. Verkostossa on voimaa ja valtavasti asiantuntemusta mm. opiskelijoiden vaikuttamisen ja osallisuuden tapojen, yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen ja erityisen tuen käytäntöjen kehittämiseen. Vaikutukset ja niiden laadullinen ja määrällinen arviointi ovat kehittämistyön yksi keskeinen osa-alue. Me kaikki kaipaamme palautetta ja asiantuntemusta oman ja yhteisön oppimisen sekä kehittymisen tueksi.

Välitä!-verkostossa asiantuntemusta on jaettu ja sosiaalisen kestävyyden teemoista keskusteltu Välitä! – Visa omtanke! -koordinaatioryhmän tapaamisissa, joihin osallistuvat verkostohankkeiden projektipäälliköt ja -toimijat. Helmikuun tapaamisessamme saimme kuulla Saku ry:n koordinoiman Hymy-hankkeen Kiinni strategiaan – kehittämistoiminnan organisointimallista sekä opiskelijoiden tiimioppimisen käytänteiden kehittämisestä. Suomen Kansanopistoyhdistys vetoisessa Sokka-hankkeessa on kehitetty opiskelijan osallisuuskartta, opiskelijakuntatoiminnan mallinnus sekä opas. Lisäksi saimme tutustua kansanopistojen hyvinvointijohtamisen vuosikelloon. Koordinaatioryhmämme jäsenet tarjosivat vertaispalautetta kehittämistyön tueksi. Keskustelu oli vilkasta ja antoi virikkeitä myös muiden verkostohankkeiden kehittämistyölle.

Välitä! – Visa omtanke! verkostohankkeet ovat edellä kuvatun lisäksi saaneet asiantuntijatueksi sekä arvioinnin ja palautteen antamisen foorumiksi Round Table -asiantuntijaryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran helmikuun alussa. Asiantuntijaryhmän jäsenet edustavat sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -ohjelman teemojen asiantuntemusta. Saamme ryhmästä tukea, apua ja palautetta opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien, oppilaitosyhteisön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, opiskelijoiden arjenhallinnan sekä hyvinvointijohtamisen kehittämiseen. Asiantuntijaryhmän jäsenet saavat Round Table -yhteistyöstä alustan oman asiantuntemuksensa ja tutkimustyönsä levittämiseen sekä katsauksen ammatillisen koulutuksen arkeen.

Round Table -ryhmän jäsenet ovat

Lisäksi kokouksissa on mukana koordinaatiohankkeen edustus sekä verkostohankkeiden projektipäälliköitä. Round Table -asiantuntijaryhmä tulee kokoontumaan n. kaksi kertaa vuodessa, ja keskiössä on pureutuminen verkostohankkeista tehtävään kehittämistyöhön.

Välitä! – Visa omtanke! koordinaatiohankkeen visiona on olla valtakunnallinen vertaiskehittämisen yhteisö sosiaalisesti kestävän ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Otamme siis askel askeleelta suunnan kohti visiotamme!

Lisätiedot Välitä! – Visa omtanke! -verkostosta ja koordinaatiohankkeesta: https://www.winnova.fi/valita/

Kirjoittajat: Mirva Julkunen ja Jonna Malmivuori