Siirry sisältöön

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Hankkeen välitön kohderyhmä on oppilaitoksien henkilöstö erityisesti oppilaitosjohto sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Toinen välitön kohderyhmä on opiskelijat.

Välittäjäviranomainen
Opetushallitus
Rahoitusohjelma
Oikeus osata
Toteuttajaverkostot
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Kankaanpään opisto
Yhteyshenkilö
Sookari Marko

Hanketoimijoiden yhteisenä toimintana on hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Kehittämistyöllä tuetaan ja vahvistetaan oppilaitosten roolia aktiivisina kulttuurisen muutoksen edistäjinä kohti kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaa integroituen oppilaitosten laajempiin strategisiin kehittämiskokonaisuuksiin ja VASKI-hankkeen kehittämistyöhön. Sataedu ja WinNova edistävät opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamista kehittäen ja pilotoiden uusia, toiminnallisempia osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan käytäntöjä huomioiden myös yhteisöllisen työskentelyn mahdollistavat digitaaliset ratkaisut. WinNova edistää oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukemista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi lisäten opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista mielen hyvinvoinnin -teemoista. Samalla käydään vuoropuhelua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteistä. Sataedu vahvistaa opiskelijoiden arjenhallintataitoja pilotoiden 3. sektorin järjestöyhteistyötä.