Siirry sisältöön

Sähköala ja tietotekniikka

Sähkö- ja automaatioala

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnolla sekä ammatti- että erikoisammattitutkinnoilla saavutetaan edellä mainituissa tehtävissä vaadittua osaamista.

Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaan. Sähkö- ja automaatioalalla työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisen on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti.

Alan ammattilaisilta odotetaan hyvän teknisen osaamisen lisäksi valmiuksia ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä nopeasti uudistuvan alan kehityksen seuraamiseen.

Sähköala on yksi Suomen nopeimmin kasvavista toimialoista. Teollisuuden kasvavat energiatarpeet, automaation lisääntyminen, kunnossapidon tarpeiden kasvaminen sekä tietojärjestelmien ja tietoliikennepalveluiden nopea laajeneminen kaikille toimialoille takaavat työtä tulevaisuudessakin alan osaajille.

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan alalla on seurattava jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehityttävä työssä niiden mukaisesti. Alan tehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä sekä tieto- ja viestintekniikan suomien mahdollisuuksien soveltamista yritystoiminnan ja asiakkaiden vaatimuksiin.

Työskentely ja opiskelu perustuu usein projektimuotoiseen toimintaan, joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat olennaisia kykyjä alalla pärjäämiseen. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa laitteistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa ja laitteiden ja palveluiden dokumentointi usein englanninkielistä.

Alan tutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. He voivat myös toimia omalla asiantuntijuusalueellaan yrittäjinä.

Tutustu alan arkeen somessa

Haussa olevat koulutukset