Siirry sisältöön

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Ammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja toteutetaan oppisopimuksena. Edellyttää, että hakijalla on työsuhde alan toimijaan.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu jo ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille tai alan työkokemusta omaaville henkilöille. Koulutukseen on mahdollisuus hakea myös ilman ammatillista peruskoulutusta.

Tavoite

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisten baarien, seurustelu- ja ruokaravintoloiden ja kahviloiden asiakaspalvelutehtävissä.

Baarin osaamisalan suorittanut baarimestari työskentelee erityyppisten hotellien ja ravintoloiden baarien asiakaspalvelutehtävissä.

Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut tarjoilija työskentelee erilaisin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä.

Sisältö

Opintojen keskeinen sisältö muodostuu ravintolan tarjoilutyössä, baarityössä, ruokaravintolatarjoilussa tai kahvilassa toimimisesta. Tutkintoon kuuluu anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevöitymiskoulutus, hygieniaosaamiskoulutus sekä hätäensiapukoulutus.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Kielitaitovaatimus on B1.1

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen saavuttua.

Yhteyshenkilöt