Siirry sisältöön

Vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023 Toiminnallisesti ja tavoitteiden osalta vuosi 2023 sujui osaltamme hyvin, mutta talouden näkökulmasta vuosi oli koulutusorganisaatiollemme haastava. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttama inflaatio jatkoi alkuvuonna kiihtymistään ja...

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Toiminnallisesti ja tavoitteiden osalta vuosi 2023 sujui osaltamme hyvin, mutta talouden näkökulmasta vuosi oli koulutusorganisaatiollemme haastava. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttama inflaatio jatkoi alkuvuonna kiihtymistään ja yleinen kustannustason nousu yhdistettynä nopeaan korkotason kasvuun heijastui talouteemme negatiivisesti. Olemme viimeisten vuosien aikana parantaneet oppimisympäristöjämme vastaamaan tilatehokkuuden ja oppimisen nykyaikaisia vaatimuksia sekä palkanneet uusia ammattilaisia opetuksen ja ohjauksen tueksi. Toiminnan kehittämisen panostukset sekä erityisesti merkittävät oppimisympäristöjen kiinteistöinvestoinnit rasittivat kuitenkin yhtiön taloutta korkojen nousun kautta. Joulukuun alussa 2023 Länsirannikon Koulutus Oy:n perustamisesta alkaen rehtorina toiminut Juha Vasama antoi suostumuksensa avoinna olevaan Merikarvian kunnanjohtajan virkaan. Rehtorina hän toimi koko tilikauden 2023.

Toteutimme vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana säästöohjelman, jolla tavoittelimme 800 000 € säästöjä liiketoiminnan muissa kuluissa sekä materiaaleissa ja palveluissa. Nämä säästöt saavutettiin, mutta talouden tila jatkoi negatiivista kehitystään tuloksen painuessa vuoden 2023 osalta n. 3,59 milj. € tappiolliseksi. Aloitimme muutosneuvottelut marraskuun alussa koulutusyhtiön toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan taloustilanteeseen. Neuvottelut koskivat yhtiön kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Neuvottelut päätettiin tammikuussa 2024, jolloin myös käynnistettiin suunniteltujen tehostustoimenpiteiden toteuttaminen.

Talouden haasteiden keskellä henkilökuntamme keskittyi pitämään opiskelijan keskiössä ja heidän sitoutuneen toimintansa ansiosta saavutimme useimmat toiminnalliset tavoitteemme. Kevään yhteishaussa vetovoimalukumme oli 1,28, ja se nousi selkeästi vuodesta 2022. Syntyneiden tutkintojen määrä oli 2000 kpl ja tutkinnon osien toteuma puolestaan 14 876 kpl. Näidenkin mittareiden osalta vuositavoitteet ylitettiin selvästi. Opiskelijapalautteen osalta tavoitteemme 4,3 jäi saavuttamatta, mutta tulos parantui vuoteen 2022 verrattuna. Koulutus- ja palvelumyynnin osalta tapahtui huomattavaa edistystä. Sen toteuma oli n. 5,5 milj. €, joka oli merkittävästi suurempi kuin vuoden 2022 n. 4 milj. € koulutus- ja palvelumyynti. Kiitos hyvistä tuloksista kuuluu henkilökunnallemme ja lukuisille tiimeille, jotka yhteistyöllään mahdollistivat tavoitteiden saavuttamisen.

Oppimisympäristöjen uudistaminen ja tilatehokkuuden parantaminen etenivät valikoiduilta osin suunnitelmien mukaisesti, mutta osa kehityshankkeista jouduttiin talouden takia keskeyttämään tai aikatauluttamaan uudelleen. Porin alueella tekniikan alat yhteen osoitteeseen kokoava ja hienot opetuksen puitteet tarjoava Professorintie 5 C:n saneeraustyö valmistui elokuussa 2023. Logistiikan toiminnot yhdistävä Luuta-Kreetantie 1:n saneeraushanke otettiin puolestaan käyttöön loppuvuodesta 2023. Raumalla Satamakatu 19 vanha päärakennus purettiin v. 2023 aikana, opetus siirtyi väistötiloihin, eikä uutta rakentamishanketta käynnistetty. Suunnittelu Länsirannikon Koulutus Oy:n ja Laitilan lukion yhteiskampuksesta keskeytettiin. Länsirannikon Koulutus Oy:n ja Porissa sijaitsevan Suomen Ilmailuopiston selvitystyö Ilmailuopiston päärakennuksen saneeraamiseksi oppilaitosten yhteiskäyttöön jatkui, mutta päätöksiä hankkeen aloittamisesta ei tehty.

Strategiakausi saavutti puolimatkan etapin vuoden 2023 lopussa. Kuusi käynnissä olevaa strategista kehitysohjelmaa veivät meitä kohti visiotavoitettamme olla Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä. Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö otti aimo harppauksia monella sektorilla. Työelämäpuistotoiminta vakiinnutettiin Raumalle osana Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanketta. Olimme vuoden aikana myös vahvasti mukana suunnittelemassa TE25-uudistusta keskeisten sidosryhmien kanssa. Jaksaminen, viihtyvyys, turvallisuus ja kestävä kehitys -kehitysohjelmassa laadittu työyhteisön kehittämissuunnitelma ja eettiset toimintaperiaatteet antoivat puolestaan vahvan selkänojan kaikelle toiminnallemme v. 2023 aikana. Loimme lisäksi WinMap-tiekartan, jonka visiona on saattaa kestävä kehitys ja vastuullisuus kiinteäksi osaksi WinNovan toiminnallista arkea.

Vuonna 2024 keskitymme edelleen laadukkaan opetuksen tuottamiseen ja oppijoiden oppimispolkujen rakentamiseen yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Samanaikaisesti meidän tulee tehostaa toimintamme, noudattaa talouden reunaehtojen mukaista kustannusten säästöohjelmaa sekä jatkaa strategisten kehitysohjelmien systemaattista toteuttamista. Yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, palvelu ja ihmisläheisyys tarjoavat meille arvojemme mukaisen toiminnan viitekehyksen myös tulevaisuudessa.

Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen
Juha Miikkulainen, toimitusjohtaja, WinNova

Suuntamme on eteenpäin ja siitä kiitos kuuluu henkilökunnallemme!

Osakeyhtiö ja hallinto

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa nuorille ja aikuisille suunnatun ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Kokonaan omistamamme tytäryhtiö PäteWin Oy valvoo ja hyväksyy pysyvien liitosten menetelmien henkilö- ja tuotesertifiointeja riippumattomana kolmantena osapuolena.

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova rakentaa oppijoiden osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Hallinto ja johtamistapa

Johtosääntö on viimeksi hyväksytty yhtiön hallituksessa lokakuussa 2022. Siinä kuvataan Länsirannikon Koulutus Oy:n toimintaa ohjaavat säädökset ja asiakirjat, yhtiön organisaatio- ja johtamismalli, toimivaltasuhteet ja koulutustoiminnan yhteistyöelimet.

Toimintapolitiikka puolestaan määrittelee WinNovan arvot ja eettiset periaatteet. Sen tehtävänä on tukea organisaation arvojen, tahtotilan ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä strategian suuntaisesti. Yhtiön tietoturvapolitiikka määrittelee tietojen turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot organisaatiossa.

Hallitus

Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät.

Hallitus vuonna 2023 (osallistuminen kokouksiin, kaikkiaan 11 kokousta)

 • Jarno Valtonen, (pj), Porin kaupunki (11/11)
 • Anu Sallinen, (vpj), Rauman kaupunki  (8/11)
 • Jukka Alkio, Laitilan kaupunki (10/11)
 • Jyrki Laine, Porin kaupunki (10/11)
 • Taina Lehtonen, Porin kaupunki (11/11)
 • Pirjo Mäki, Porin kaupunki  (11/11)
 • Minna Nore,  Kauppakamarit  (11/11)
 • Erkki Raittila, Rauman kaupunki  (11/11)
 • Heikki Santavuo, Porin aikuiskoulutussäätiö  (10/11)
 • Janne Vainio, Palkansaajajärjestöt  (11/11)

Hallituksen jäsenissä ei tapahtunut tilikauden aikana muutoksia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimiminen yhtiön hallituksen kokouksissa esittelijänä. Toimitusjohtajana tilikauden alussa 1.–15.1.2023 toimi Lasse Schultz ja 16.1.2023 alkaen Juha Miikkulainen.

Johtoryhmä

Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana toimielimenä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä viestintä-​ ja henkilöstöjohtaja.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan johtoryhmän muodostivat vuonna 2023

 • Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen (16.1. alk.)
 • Rehtori Juha Vasama
 • Johtaja, oppimisympäristöt Juha-Pekka Koivusalo
 • Johtaja, yhteiset palvelut Taina Kivioja
 • Viestintä- ja henkilöstöjohtaja Diana Bergroth-Lampinen
 • Johtaja, opiskelijapalvelut Fia Heino
 • Johtaja, työelämäpalvelut Teija Harju

Joulukuun alussa 2023 yhtiön perustamisesta alkaen rehtorina toiminut Juha Vasama antoi suostumuksensa avoinna olevaan Merikarvian kunnanjohtajan virkaan. Rehtorina hän toimi koko
tilikauden 2023.

Laajennettu johtoryhmä

Lain edellyttämä henkilöstön edustus osakeyhtiön hallinnossa toteutuu laajennetun johtoryhmän kautta. Henkilöstöjäsenten lisäksi laajennetussa johtoryhmässä on opiskelijaedustus opiskelijayhdistys Wino ry:n nimeämänä.

Johtoryhmän lisäksi laajennetussa johtoryhmässä 2023 oli edustus seuraavilta tahoilta:

 • Yhteiset palvelut: talouspäällikkö Janika Löfbacka
 • Henkilöstön edustajat: lehtori Kari Murro (varaj. Konsta Ojanen) ja palveluneuvoja Katariina Lystad (varaj. ohjaaja Petri Pöysti)  
 • Henkilöstöjäsenten lisäksi laajennetussa johtoryhmässä on opiskelijaedustus opiskelijayhdistys Wino ry:n nimeämänä (kevääseen -23 asti Onni Lehtonen, varaj. Julia Anttila/14.9.2023 alkaen Milja Tiira, varaj. Roni Sjöberg)

Pedagoginen johtoryhmä

Pedagogisella johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii rehtoria avustavana toimielimenä koulutukseen liittyvissä asioissa. Koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ammatillista koulutusta käsitellään opetus-​ ja kulttuuriministeriön ammattikoulutusstrategian mukaisena kokonaisuutena.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan pedagogisen johtoryhmän muodostivat v. 2023 rehtori, koulutuspäälliköt, opiskelijapalvelujen johtaja, yhteisten palvelujen johtaja sekä työelämäpalvelujen johtaja. Puheenjohtajana toimi rehtori ja sihteerinä viestintä-​ ja henkilöstöjohtaja.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Yhtiön strategia 2022-2025 vastaa ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksia. Visiotavoitteet on asetettu vuoteen 2025. Strategiakausi on puolessa välissä ja kuusi käynnissä olevaa strategista kehitysohjelmaa ovat vieneet yhtiötä kohti visiotavoitetta olla Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä.

Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö on ottanut aimo harppauksia monella suunnalla. Esimerkiksi työelämäpuistotoiminta on vakiinnutettu Raumalle osana Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanketta. Opiskelijahuollon toimivuuden varmistaminen hyvinvointialueille siirryttäessä on ollut Sujuvat siirtymät -kehitysohjelman keskiössä.

Toimintaympäristön muutosten huomioiminen pedagogisissa linjauksissa on luonut suuntaviivat Koulutustarjonnan toimintamallin kehittäminen & opintojen eteneminen, opiskelijoiden jaksaminen ja viihtyvyys -kehitysohjelmien toteutukselle sekä esimerkiksi pedagogisen käsikirjan laatimiselle.

WeKampus on winnovalaisen pedagogiikan, palveluiden ja järjestelmien kokonaisuus, joka mahdollistaa monipuolisen, modernin ja selkeän verkko- ja simulaatio-oppimisen. Työ on edennyt oman tiekarttansa
mukaisesti ja vuonna 2023 on panostettu eritysesti digitalisaatiokehityksen edellyttämän henkilöstön
osaamistason nostamiseen.

Jaksaminen, viihtyvyys, turvallisuus ja kestävä kehitys -kehitysohjelmassa laadittu työyhteisön kehittämissuunnitelma ja eettiset toimintaperiaatteet ovat antaneet selkänojan kaikelle toiminnalle.
Ohjelmassa on keskitytty vahvistamaan vastuullisen ja kestävän toiminnan perustaa osana Sosiaalisesti kestävä kehitys 2023 -teemavuotta. Tällä yhtiö loi pohjaa vastuullisuustyölleen. Agenda 2030 -päämäärien pohjalta luotiin WinMap-tiekartta, jonka visiona on saada kestävä kehitys ja vastuullisuus kiinteäksi osaksi WinNovan toiminnallista arkea.

Eettiset toimintatavat - kuvituskuva

Tavoite 1: Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu.
Mittarit: Vetovoimaluku 1,15, tutkintojen määrä 1 900, tutkinnon osien määrä 14 100, opiskelijapalaute 4,3.

Selvitys tavoitteen toteutumisesta:
Keväällä tapahtuneessa yhteishaussa oppilaitoksen vetovoimaluku nousi 1,05:sta 1,28:een ja tavoite ylitettiin. Oppivelvollisuuden mukaantulo vaikutti opiskelijoiden vetovoimalukuun. Syntyneiden tutkintojen määrä oli 2000 kpl ja tutkinnon osien toteuma oli 14 876 kpl. Myös näiden osalta vuositavoitteet ylitettiin selvästi. Sen sijaan opiskelijapalautteen keskiarvo laski 4,15:een (asteikolla 1–5) jääden tavoitteesta. Opiskelijapalautteen keskiarvo nousi kuitenkin vuoden 2022 toteumasta, joka oli 4,09.

Tavoite 2: Toiminnan tulos vähintään 0 €.
Tilikauden tulos oli -3 589 472 euroa ja tavoitetta ei saavutettu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä laskennallinen rahoitus varsinaisen suoritepäätöksen muodossa oli yhteensä 50 906 646 €. 1. lisäsuoritepäätös oli suuruudeltaan 184 403 €. 2. lisäsuoritepäätöksen yhteydessä yhtiö anoi 51 lisäopiskelijavuotta, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt lisäopiskelijavuosia eikä -rahoitusta. Koulutus- ja palvelumyynnin toteuma oli 5 511 049 €, joka oli suurempi vuoden 2022 koulutus- ja palvelumyyntiä, joka oli 4 017 724 €. Vuoden 2023 budjetti oli laadittu -3 122 021 € tappiolliseksi.

Toiminnan erityispiirteet sekä olennaiset tapahtumat tilikaudella 2023

Toimintaympäristön muutokset ja yleistaloudellinen tilanne

Vaikea taloustilanne määritti toimintaa tilikaudella 2023. WinNova ei yleishyödyllisenä osakeyhtiönä tavoittele voittoa, mutta taloudellisen tuloksen pitää kattaa käyttömenojen lisäksi toiminnan kehittämisen edellyttämät kustannukset. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sen seurauksena aiheutunut inflaation kiihtyminen ja yleisten kustannusten nousu yhdistettynä korkotason nopeaan nousuun vaikuttivat yhtiön talouteen negatiivisesti tilikauden 2023 aikana.

Viime vuosina tehdyt merkittävät oppimisympäristöjen kiinteistöinvestoinnit ovat rasittaneet yhtiön taloutta korkojen nousun kautta. Lisäksi yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut vuosien 2019–2022 aikana yhteensä noin sadalla henkilöllä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2019–2022 myöntämällä lisärahoituksella oli mahdollista palkata uusia ammattilaisia opetuksen ja ohjauksen tueksi. Vuonna 2023 vain osa lisärahoituksella myönnetystä määrärahasta oli sisällytetty perusrahoitukseen.

Toiminnassa tapahtuneet muutokset ja toimintasuunnitelmien toteutuminen

Kulujen kasvusta johtuen yhtiö toteutti vuoden toisen puoliskon aikana säästöohjelman, jolla tavoiteltiin 800 000 € säästöjä liiketoiminnan muissa kuluissa sekä materiaaleissa ja palveluissa. Nämä säästöt saavutettiin, mutta henkilöstökulut ylittivät budjetin n. 1 304 156 €. Yhtiö aloitti muutosneuvottelut marraskuussa 2023 koulutusyhtiön toiminnan sopeuttamiseksi vaikeaan vallitsevaan taloustilanteeseen. Neuvottelut koskivat yhtiön kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, noin 620 henkilöä. Neuvottelut päätettiin 22.1.2024. Neuvotteluiden tavoitteena oli ensisijaisesti toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat vaikean taloustilanteen edellyttämän kustannusrakenteen. Neuvotteluihin kohdistuneen säästötavoitteen saavuttamisen arvioitiin marraskuussa 2023 edellyttävän enintään 40 henkilön irtisanomista sekä yhtiön talouden sopeuttamista vuositasolla noin neljällä miljoonalla eurolla.

Oppimisympäristöjen uudistaminen ja tilatehokkuuden parantaminen etenivät pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti, mutta haasteellisesta talouden tilanteesta johtuen osa kehityshankkeista jouduttiin keskeyttämään tai aikatauluttamaan uudelleen. Porin alueella tekniikan alat yhteen osoitteeseen kokoava, Professorintie 5 C:n vuonna 2021 käynnistynyt saneeraustyö, valmistui elokuussa 2023. Logistiikan toiminnot yhdistävä Luuta-Kreetantie 1:n saneeraushanke valmistui vastaavasti loppuvuodesta 2023. Länsirannikon Koulutus Oy ja Porissa sijaitseva Suomen Ilmailuopisto jatkoivat selvitystä ja hankesuunnitelman laatimista Ilmailuopiston päärakennuksen saneeraamiseksi oppilaitosten yhteiskäyttöön. Loppuvuodesta 2023 vaihtoehdoksi Länsirannikon Koulutus Oy:lle nousi saneerattavien opetustilojen vuokraaminen suoraan Suomen Ilmailuopistolta. Vaikean taloustilanteen seurauksena päätöksiä hankkeen aloittamisesta ei ole tehty. Raumalla Satamakatu 19:n päärakennuksen uudisrakennushanke keskeytettiin KVR-kilpailutuksen jälkeen Ukrainan sodan aiheuttaman hintaturbulenssin takia jo vuonna 2022. Vanha rakennus purettiin vuoden 2023 aikana ja uuden päärakennuksen rakentamisesta ei tehty päätöstä. Suunnittelu Länsirannikon Koulutus Oy:n ja Laitilan lukion yhteiskampuksesta keskeytettiin toistaiseksi. Vallitseva taloustilanne vaikutti myös tähän oppimisympäristöjen uudistamishankkeen.

Vastuullisuus

Vastuullisuustyö on osa WinNovan Jaksaminen, viihtyvyys, turvallisuus ja kestävä kehitys -strategista kehitysohjelmaa. Yhtiö käynnisti suunnitelmallisen vastuullisuustyön kartoittamalla nykytilaansa ja olemalla mukana vuonna 2022 käynnistyneessä kaksivuotisessa Vaski-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli luoda vastuullisen ja kestävän ammatillisen koulutuksen tiekartta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Epävakaista talouden ajoista huolimatta WinNova jatkoi omia arvojaan ja strategiaansa tukevan vastuullisuustyön kehittämistä vuoden 2023 kuluessa, jolloin oma vastuullisuustoiminta varsinaisesti käynnistyi. Vuonna 2023 luotiin pohjaa yhtiön vastuullisuusajattelulle. Yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa yhtiö laati oman kestävän kehityksen tiekarttansa. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 tavoitteen joukosta WinNova valitsi neljä itselleen keskeisintä päämäärää: 4. Hyvä koulutus, 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12. Vastuullista kuluttamista ja 13. Ilmastotekoja. Valittujen neljän Agenda 2023 -päämäärän pohjalta yhtiö loi viisi teesiä. Teesit sijoittuivat Opiskelijat sekä Työhyvinvointi ja yhteiskuntavastuu -teemojen alle. Näiden pohjalta rakennettiin WinMap – Suunta vastuulliseen kehitykseen -tiekartta. Teesien pohjalta on määritetty vuosikohtaiset toimenpiteet, teemat ja mittarit nykyisen strategiakauden loppuun. Vuoden 2023 teemana oli sosiaalinen vastuullisuus, v. 2024 jätteet ja kierrätys ja v. 2025 teemana tulee olemaan kuluttaminen. WinMap – Suunta vastuulliseen tulevaisuuteen -tiekartan visiona on saada kestävä kehitys ja vastuullisuus kiinteäksi osaksi WinNovan toiminnallista arkea.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Riskienhallinta

Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallia kehitetään jatkuvasti mm. henkilöstön toimivalta- ja vastuurooleja selkeyttämällä sekä ottamalla käyttöön digitaalisia seurantatyökaluja. Yhtiön hallitus on hyväksynyt WinNovan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Näiden pohjalta on laadittu toimintamalli ja sitä tukeva ohjeistus sekä otettu käyttöön riskienhallinnan ohjelmistotyökalut.

Rahoitus-, raportointi- ja viestintäriskit muodostuvat pääasiassa rahoituksessa ja rahoitusjärjestelmässä sekä yhtiön ja asiakkaiden taloudellisessa tilassa tapahtuvista muutoksista ja tietojen, tiedonkeruun sekä viestinnän oikeellisuudesta.

Valtaosa oppilaitoksen tuloista koostuu valtionosuuksista. Ennakoitavuutta heikentävät rahoitusjärjestelmässä olevat harkinnanvaraisiin vuotuisiin päätöksiin perustuvat erät sekä tilivuoden lopulle jäävät lisärahoitusratkaisut. Yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä laskutettavien maksuosuuksien luottotappiot ovat vuositasolla olleet keskimäärin n. 15 000 euroa, mikä on toiminnan volyymiin suhteutettuna erittäin vähäinen määrä. Rahoitusriskejä voidaan näin ollen pitää kokonaisuudessaan pieninä. Vuoden 2023 aikana yhtiön kassa heikkeni aiemmista vuosista inflaation ja sitä kautta kohonneiden kustannusten vuoksi. Maksuvalmius pysyi kohtuullisella tasolla. Korkojen mahdollinen nousu tulevaisuudessa saattaa lisätä Länsirannikon Koulutus Oy:n oppimisympäristöjen vuokrakustannuksia Kiinteistö Oy Porin Winnovan kohteissa ja muodostaa näin potentiaalisen taloudellisen riskin.

Toiminnalliset riskit koostuvat toimialalle ominaisista elementeistä. Ammatillisessa koulutuksessa oppiminen tapahtuu pitkälti työsaleissa, liikkuvissa työkoneissa ja työpaikoilla. Näissä ympäristöissä opiskelijat ja ohjaajat toimivat erilaisten koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden läheisyydessä, mistä saattaa aiheutua terveys- ja turvallisuusriskejä. Yhtiössä on turvallisuuden toimintasuunnitelma vuosille 2022–2025 ja sen puitteissa tehdään määräajoin erilaisia harjoituksia, turvallisuuskävelyjä ja -selvityksiä. Turvallisuusjohtamisen vastuita on selkiytetty ja esihenkilöille toteutettu turvallisuusjohtamisen perehdytys on pidetty keväällä 2023. Lisäksi käytössä ovat johtoryhmän säännölliset oppimisympäristökatselmukset ja turvallisuuskatselmukset sekä Läheltä piti -menettely, joiden avulla toiminnallisia riskejä voidaan myös pienentää. Kriisijohtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa valvomaan ohjeistuksen ja toimintamallien ajantasaisuutta. Opiskelijoiden vakuutusturva vastaa lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi on luotu Turvallisuuden osaamismerkki -verkkokoulutus.

Tieto ja tiedonvälitys

Yhtiössä noudatetaan avoimuuden periaatetta tiedon hallinnassa ja viestinnässä. Kaikki aineisto, mitä ei lainsäädännön tai muiden yhtiötä sitovien määräysten pohjalta ole luokiteltu salassa pidettäväksi, on koko henkilöstön nähtävillä. Aineisto on myös EU:n tavoitettavuusdirektiivin mukaisesti tallennettu henkilöstölle tarkoitettuihin intranetiin (Wintra) sekä Teamsiin.

Tietoturvariskien merkitys on lisääntynyt ja riskit ovat monimuotoistuneet digitalisaation myötä. Tietoturvallisuus rakentuu luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaamisesta. WinNovassa on määritelty oma tietoturvapolitiikka, ja toiminnassa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoturvapolitiikassa on kirjattu periaatteet, joita WinNovassa sovelletaan, esimerkiksi käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet, eri käyttäjätasojen vastuut ja käyttöoikeudet sekä ohjelmistojen asennus oppilaitoksen laitteisiin. WinNovan henkilöstöltä edellytetään ennen tietojärjestelmien käyttämistä tietosuojakoulutus sekä sitoutuminen tietosuojalainsäädännön ja ohjeistuksien mukaiseen tietojen käsittelyyn ja toimintatapaan. Yhtiöllä on tietosuojavastaava ja strateginen tietosuojatiimi. WinNovassa laaditaan vuosittain tietotilinpäätös, joka antaa kokonaiskuvan yhtiön tietosuojan ja tietoturvallisuuden
hallinnan tilasta.

Valvontatoimenpiteet

WinNovan laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti, ja sitä auditoidaan ulkoisesti määräajoin. Tämän lisäksi toimintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan vuosikellon mukaisesti sisäisin auditoinnein ja johdon katselmuksin. Käytössä on myös Whistleblowing-toimintamalli. Asiakirjojen hallinta noudattaa arkistonmuodostussuunnitelmaa, joka on laadittu huomioiden mm. EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja tiedonhallintalaki.

WinNovassa toteutetaan säännöllisesti koko henkilöstön kattava henkilöstökysely. Tämän lisäksi suoritetaan säännöllisesti vaarojen ja riskien arviointia sekä turvallisuuskierroksia. Näiden selvitysten perusteella esihenkilöt laativat vastuualueillaan kehittämissuunnitelmat, jotka käydään läpi henkilöstön kanssa ja joiden toteutumista seurataan määräajoin johdon katselmuksissa ja työsuojelutoimikunnassa. Osana työyhteisön kehittämissuunnitelmaa yhtiössä on määritelty työkykyjohtamisen tavoitteet, roolit ja vastuut. Toimivilla työkyvyn tuen prosesseilla vaikutetaan ennakoivasti henkilöstön työhyvinvointiin ja ehkäistään työkyvyttömyysriskejä. Tämä sisältää myös varhaisen puuttumisen mallin ja sitä tukevan esihenkilöille tarkoitetun sähköisen seurantatyökalun.

Seuranta

Strategiakausittain tehdään erillinen riskienarviointikysely esihenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -varavaltuutetuille, asiantuntijatyötehtävissä toimiville sekä otannan perusteella opettajille ja muulle henkilöstölle riskikartan mukaisten riskien todennäköisyyden ja vakavuuden arvioimiseksi. Tämä pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma riskien minimoimiseksi. Edellinen toimenpidesuunnitelma on laadittu syyskuussa 2023.

Talous ja rahoitus

Avainlukuja 2023

Länsirannikon Koulutus Oy / Konserni   

 • Liikevaihto: 53 709 652,27 €  / 54 206 633,93 €
 • Liikevoitto: -4 346 929,37 € / -4 156 293,67 €
 • Oman pääoman tuotto: -14,42 % / -13,66 %
 • Omavaraisuusaste: 79,25 % / 78,99 %
 • Henkilöstö keskimäärin:  616 / 618
 • Palkat ja palkkiot:  30 920 802,11 € / 31 034 099,42 €

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa hankkeet ja henkilöstön kehittämistoiminnan. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat vuonna 2022 yhteensä 1 833 513,29 € (3,05 % kaikista menoista) ja vuonna 2023 yhteensä 1 702 553 € (2,87 % kaikista menoista), ja ne on kirjattu tuloslaskelmaan kuluiksi.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:

Osakkeenomistaja / Osakkeiden lukumäärä 2023 (2022)

 • Porin kaupunki / 480 (480)
 • Rauman kaupunki / 270 (270)
 • Porin Aikuiskoulutussäätiö / 130 (130)
 • Laitilan kaupunki / 120 (120)

Yhtiöjärjestys sisältää suostumuslausekkeen, jonka mukaan osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen sekä lunastuslausekkeen, jonka mukaan osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake.

Tilikauden päättymisen jälkeen sattuneet tärkeät tapahtumat

Marraskuussa 2023 aloitetut muutosneuvottelut päätettiin 22.1.2024. Neuvotteluihin kohdistuneen säästötavoitteen saavuttamisen arvioitiin marraskuussa edellyttävän enintään 40 henkilön irtisanomista sekä yhtiön talouden sopeuttamista vuositasolla noin neljällä miljoonalla eurolla. Yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laadittiin useamman vuoden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2024–2026, joka henkilöstöön kohdistuvien leikkausten osalta perustuu merkittävin osin myös luonnolliseen poistumaan ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta tehtävään henkilöstörakennemuutokseen. Mahdollinen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tarkentui koskemaan 18 työsuhdetta.

Osana muutosneuvotteluja laadittu sopeuttamissuunnitelma perustuu vuosina 2024–2026 noin kolmen miljoonan euron vaikuttavuus-, investointi- ja valtionosuusrahoituksen kasvuun, noin miljoonan euron muihin liiketoiminnan kuluihin, materiaaleihin ja palveluihin tehtäviin leikkauksiin sekä noin 3,9 miljoonan euron leikkaukseen henkilöstökuluissa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

OKM on ehdottanut alustavia muutoksia ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin. Laskennallinen perusrahoitus koostuu opiskelijavuosista, tutkinnoista ja tutkinnon osista, työllistymisestä/jatko-opinnoista sekä palautteista. Nämä kohdennettaisiin jatkossa koulutuksen järjestäjille täysin toteutuneisiin suoritteisiin perustuen ilman erillistä hakuprosessia. Perusrahoitus voitaisiin arvioida esimerkiksi kahden toteutumavuoden keskiarvona ja esimerkiksi niin, että laskennassa hyödynnetään ajanjaksoa 1.7.–30.6., eikä enää kalenterivuotta. Mahdollisesti mukaan tulisi järjestäjäkohtainen enimmäismäärä.

Laskennallinen perusrahoitus muodostuisi seuraavista osista: toteutuneet opiskelijavuodet 50 % (nyt 70 %), tutkinnot ja tutkinnon osat 30 % (nyt 20 %), työllistyminen/jatko-opinnot 18 % (nyt 7 %), opiskelijapalaute 1 % (nyt 1,5 %), työelämäpalaute 1 % (nyt 1,5 %).

Perusrahoituksen painotus siirtyisi kohti tutkintoja ja tutkinnon osia sekä työllistymistä ja jatko-opintoja.
Kaikki muu olisi harkinnanvaraista rahoitusta. Rahoituksen yleiskatteellisuus säilyisi ja olisi vain yksi suoritepäätös, eikä lisärahoitushakuja. Rahoituksen muutossuunnitelmat ovat luonnosasteella ja tulisivat toteutuessaan voimaan v. 2026 rahoitukseen.

Länsirannikon Koulutus Oy on usean vuoden ajan toteuttanut määrätietoisesti tilaohjelmaa, jonka tavoitteena on uudistaa oppimisympäristöt tilatehokkuutta parantamalla ja tilakustannuksia merkittävästi kasvattamatta. Tilaohjelma tulee päivittää vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, sillä kiinteistökulujen nousu ja erityisesti kasvaneet korkomenot tulevat jatkossakin rasittamaan yhtiön taloutta. Tästä aiheutuu kustannuspaineita, joihin on pystyttävä vastaamaan toimintaa entisestään tehostamalla.

Työvoimapalvelujen uudistamisen myötä kuntien rooli osaavan työvoiman varmistamisessa voimistuu. Tämä edellyttää ammatillisten oppilaitosten entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien kanssa. Onnistuessaan muutos voi parantaa huomattavasti elinkeinoelämän edellytyksiä rekrytoida osaavaa henkilökuntaa ja tarjota samalla kuntaomisteisille ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuutta laajentaa rooliaan työvoimapalveluiden tarjoamisessa.

Hallituksen esitys tuloksen kirjaamiseksi

Yhtiön oma pääoma oli tilikauden päättyessä 23 016 720 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkaille ei jaeta osinkoa, ja tilikauden tappio -3 589 472 euroa liitetään voitot/tappiot-tilille.

Henkilöstö

Työhyvinvointi rakentuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työkykyjohtamisemme on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista toimintaa, jossa ymmärrämme työkyvyn laaja-alaisesti. WinNovassa on käytössä yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu, kokonaisvaltainen ja systemaattisen työhyvinvoinnin johtamis- ja toimintamalli. Esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset varmistavat, että jokainen pääsee aktiivisesti kehittämään turvallista, terveellistä, tuottavaa ja merkityksellistä työyhteisöä.

Työkyvyn ylläpitäminen monipuolisesti on tärkeä osa WinNovan toimintakulttuuria.

 • Henkilökohtainen ja omaehtoinen virkistystoiminta, jota tuetaan liikuntaan ja kulttuurin EpassiFlexillä.
 • Toimintayksiköiden yhteinen virkistystoiminta, jonka ideointi ja toteuttaminen on yksikköjen
  vastuulla.
 • WinNovan koko henkilöstön yhteiset tapahtumat sekä mm. Wirike-henkilöstökerho sisältäen erilaisia tapahtumia sekä mm. sählykerho, kirjakerho, kamerakerho ja ompelukerho.
  • Wirikkeen tavoitteena on tukea henkilöstön hyvinvointia, lisätä winnovalaista yhteisöllisyyttä ja organisoida monipuolista toimintaa winnovalaisten iloksi.

Avainlukuja 2023 (2022)

 • Koko henkilöstö keskimäärin 616 (610)
  Opettajat 459 (457)
  – vakituiset 83,0 % (83,2 %) / määräaikaiset 17,0 % (16,9 %)
  Muu henkilökunta 147 (141)
  – vakituiset 87,8 % (87,23 %) / määräaikaiset 12,2 % (12,77 %)
 • Sairauspoissaolot (pv/hlö) 12,14 (15,4) – Sairauspoissaolojen määrät laskivat jyrkästi kevään 2023 aikana ja vastaavat nyt ennen ​Koronavuosia olleita lukuja.
 • Eläköityneet 8 (11)
 • Henkilöstön tapaturmat (kaikki) 30 (29)

Työntekijöiden ikärakenne

 • WinNovan henkilöstön keski-ikä vuoden 2023 lopussa oli 51,41 vuotta (vuonna 2022 keski-ikä oli 50,79). Yli 60 vuotta täyttäneitä oli 18 % koko henkilöstöstä.
 • Henkilöstövaihtuvuudesta eläköitymiset tulevat lähivuosina näkymään suurella todennäköisyydellä entistä vahvemmin. 

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen johtaminen tukee työhyvinvointia – jatkuva oppiminen on osa työelämää

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on suunnitelmallisesti varautua ennalta toimintaympäristön muutoksiin, ylläpitää henkilöstön ammattitaitoa sekä kehittää strategian edellyttämää osaamista. Osaamisen kehittämisen toimenpiteet kytketään 2022–2025 strategisiin kehittämisohjelmiin.

WinNovan tavoitteena on pitää kelpoisten opettajien osuus korkeana:

 • Opetushenkilöstöstä kelpoisia oli vuoden 2023 lopussa noin 89,8 % – osalla opinnot vielä suoritusvaiheessa (vuonna 2022 vastaava luku oli 86,4 %).
 • Kelpoisten opettajien osuus on noussut tasaisesti vuodesta 2010, jolloin opetushenkilöstöstä kelpoisia oli 80 %.

WinNovan omat osaamismerkit

 • Osaamismerkkejä suoritti vuonna 2023 yhteensä 271 henkilöä.​
 • Osaamismerkkejä suoritettiin yhteensä 1927 kappaletta.

Ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset

 • Tammikuussa 2024 henkilöstöstä 28 % omisti voimassaolevan ensiapukortin (tavoite väh. 5 % henkilöstöstä).

Rekrytointi

Avoimet työpaikkailmoitukset julkaistiin WinNovan www-​sivuilla, Kuntarekryssä, TE-​palveluiden sivuilla sekä henkilöstön Wintrassa. Lisäksi työpaikkailmoituksia jaettiin WinNovan some-​kanavilla.

 • Vuonna 2023 Kuntarekryssä julkaistiin yhteensä 69 rekrytointi-ilmoitusta.
 • Hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on ollut nousujohteinen vuodesta 2018, mikä on Kuntarekryn tietojen mukaan poikkeavaa julkisella sektorilla.
 • Uusia vakituisia työsuhteita alkoi vuonna 2023 yhteensä 52.
 • Sisäisellä siirrolla siirtyi toiseen tehtävään 4 vakituista henkilöä.
 • Vakituisia työsuhteita päättyi yhteensä 43.
Kehittämisohjelman kuvituskuva

Ammatillisen koulutuksen tunnuslukuja

 • Opiskelijavuodet 4677 (josta työvoimakoulutuksen osuus 284) **
 • Oppisopimuskoulutus opiskelijavuosina 1539** (Vain suoritepäätöksen mukaiset rahoitusmuodot (VOS + Työvoima (OKM), toteuma on painottamaton.)
 • Suoritetut tutkinnot 2000 kpl* ja tutkinnon osien toteuma oli 14 876 kpl*
 • Keskeyttäneiden määrä 9,0 % (pt) / Keskeyttäneiden määrä 7,1 % (at, eat) (järjestelmien keskiarvot, esihenkilön työpöytä) **
 • Opiskelijapalautteen (#AMIS-palaute) keskiarvo 4,15* (opiskelijapalautteen rahoitukseen vaikuttavien kysymysten keskiarvo painotettuna, asteikko 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä)

  *) tieto 31.12.2023, **) tieto 27.2.2024
Opiskelijavuodet 2023: Humanistinen ja kasvatusala tutkintokoulutus 24.82 muu 0.00 - Kulttuuriala tutkintokoulutus 51.59 muu 0.00 - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala tutkintokoulutus 403.92 muu 38.60 - Luonnontieteiden ala tutkintokoulutus 124.15 muu 0.00 - Tekniikan ja liikenteen ala tutkintokoulutus 1594.73 muu 52.34 - Luonnonvara- ja ympäristöala tutkintokoulutus 146.84 muu 2.99 - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tutkintokoulutus 553.55 muu 0.44 - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala tutkintokoulutus 290.01 muu 17.98 Muu koulutus tutkintokoulutus 0.00 muu 157.61 - Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus tutkintokoulutus 0.00 muu 0.00 - Oppisopimus tutkintokoulutus 1565.59 muu 0.00 - Kaikki yhteensä tutkintokoulutus 4755.20 muu 269.96

Laadunhallinta

Laatutyö WinNovassa pohjautuu sertifioituun ISO9001:2015-laatustandardiin sekä sen rinnalle toimintajärjestelmään integroituihin ympäristöjärjestelmästandardiin ISO 14001, energianhallintajärjestelmästandardiin ISO 50001 sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardiin ISO 45001. Merenkulkualan koulutuksen laadunhallinnassa noudatetaan lisäksi kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n STCW-yleissopimukseen ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevan 2008/106/EY-direktiivin vaatimuksiin perustuvaa laatujärjestelmää. Lentokonealan koulutuksen laadunhallinta puolestaan toteutetaan PART-147-määräyksen vaatimuksiin perustuvan Huoltohenkilöstön koulutusorganisaation koulutuskäsikirjan mukaisesti. Näiden lisäksi laatutyötämme ohjaavat OKM:n julkaisema Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 sekä aktiivinen yhteistyö OPH:n koordinoiman kansallisen laatuverkoston kanssa.

Laadunhallintatiimin kokoonpano täydentyi syksyllä 2023 opiskelijapalvelun edustuksella, kun edustajaksi tuli johtaja Fia Heino, muu kokoonpano pysyi entisenä: johtaja, yhteiset palvelut Taina Kivioja, laatupäällikkö Satu Salo, lehtori, STCW-vastaava Tero Virtanen, opettaja, lentokonetekniikan laatupäällikkö Mikko Mäntykangas, koulutuspäälliköt Marjaana Vihottula ja Juhani Nygren sekä opintohallintopäällikkö Marika Laurila.  Myös toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet pidettiin ennallaan:

 • sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin ja arviointeihin osallistuminen eri rooleissa 
 • prosessinomistajien laatupajaan ja siellä mahdollisesti nouseviin tehtäviin osallistuminen
 • aloitteiden käsittely 
 • sisäisen kilpailujen edellyttämät toimet päättyneen vuoden ja kuluvan vuoden uuden kilpailun osalta
 • laadunhallintatiimin kokouksissa esille nousevat muut tehtävät. 

Toimintasuunnitelma toteutui kaikilta osin hyvin ja tavoitteet saavutettiin:

Sisäisen laatupalkintokilpailun teemana oli Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta. Hakemuksia tuli hieman aiempaa vähemmän, mutta kaikki hakemukset olivat huolella laadittuja ja varsin laadukkaita, vaikka kaikki eivät jatkoon päässeetkään. Tulokset julkaistaan tilinpäätösinfossa 8.3.2024. Samassa yhteydessä julkaistaan ja palkitaan aiempaan tapaan myös Vuoden 2023 Pedagoginen teko sekä ”vuoden henkilö” -haun voittajat. Vuoden henkilönä palkittiin useana aiempana vuotena Asiakaspalveluasenteen omaavimmat henkilöt, yksi Porin/Ulvilan yksiköistä ja yksi Rauman/Laitilan yksiköistä. Tänä vuonna teemaa uudistettiin valitsemalla henkilö palkittavana arvonaan yhteistyökyky; jatkossa teema vaihtuu vuosittain pysyen kuitenkin WinNovan arvoissa.

Laatustandardin ISO9001:2015 seuranta-arviointi toteutui hyvillä tuloksilla marraskuun lopulla. Karvin organisoimana arviointina jatkuivat varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi sekä liiketoiminnan pt:n, lähiesimiestyön at:n sekä johtamisen ja yritysjohtamisen eat:n oppimistulosten arviointi. Uutena oppimistulosten arviointina käynnistyi luonto- ja ympäristöalan pt:n, ympäristöalan at:n ja eat:n arviointi. Nämä käynnistyneet arvioinnit jatkuvat myös vuoden 2024 ajan. Lisäksi osallistuttiin Karvin selvitykseen siitä, miten koulutusjärjestelmä tukee ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien valmiuksien vahvistumista ammatillisessa koulutuksessa (ja toisaalta, miten ammattikorkeakoulut tukevat opinnoissa menestymistä sekä tunnistavat ammatillisen koulutuksen taustalla tulevien opiskelijoiden osaamisen vahvuuksia ja haasteita). Arvioinnin aihetta tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen sekä opiskelijoiden näkökulmasta.  Eurofins Expert Services Oy puolestaan auditoi oppilaitoskäynnillä syyskuussa rakentamisen sertifikaattiin johtavaa koulutustamme.

Sisäisinä auditointeina arvioitiin työpaikkaohjaajakoulutusta, työelämäpalvelun palvelupolku- ja prosessikuvausten toimivuutta, riskien arviointia ja riskiprofiilin päivitystä sekä lentokoneasentajakoulutuksessa PART-147-laatujärjestelmää (sisäinen auditointi, ulkoiset auditoijat).

IMSin sisältöjä kehitettiin ja päivitettiin akiivisesti ja jatkettiin koko henkilöstön perehdyttämistä IMSiin, arkistonmuodostussuunnitelmaan (AMS) ja tiedonhallintamalliin neljä kertaa vuodessa toteutuneina lyhyinä, sähköisinä perehdytystilaisuuksina. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja ARC-ohjelmiston käyttöönotto vauhdittuivat tietohallinnon toimesta. Prosessinomistajien laatupajassa marraskuussa käytiin läpi kaikkien prosessikuvausten nykytila prosessinomistajien esitteleminä.

Aloitteita tehtiin yhteensä 26 kappaletta ja niistä neljä päätyi toteutukseen. Yhden aloitteen kohdalla päätöksenteko siirtyi vuodelle 2024. Hyväksyttyjen aloitteiden kohteina olivat opettajan/vastuuopettajan vuosikellon saaminen selkeänä Wintraan, aamun- tai päivänavaus opiskelijoille, positiivisten toimenpiteiden kirjaaminen Studentaan sekä digitaalisten kiitostarrojen lisääminen Teamsiin.

Aiempaan tapaan sisäinen LAATU Teams W toimi laatuasioihin keskittyneenä Teams-alustana koko henkilöstölle ja laatublogi julkaistiin kerran kuukaudessa henkilökunnan Wintrassa. Kirjoittajina olivat laatupäällikön lisäksi tietosuojavastaava, kv-toiminnan asiantuntija, kehityspäällikkö, opintohallintopäällikkö, yhteisten palveluiden johtaja sekä sisäisen laatupalkintokilpailun voittajat.

Kehittämis- ja hanketoiminta

Vuotta 2023 leimasi verkostoituminen ja verkostoista haettu lisäarvo ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Hankkeita oli toteutuksessa 29, joista 16 WinNovan päätoteuttajavastuulla. Rahoitusta kanavoitui kansainvälistymiseen ja kehittämiseen seitsemän rahoitusohjelman kautta yhteensä n. 1,2 milj. €.  Toiminnassa oli mukana noin 100 winnovalaista.

Verkostohankkeissa vastattiin digitalisaatiokehityksen haasteisiin mm. ottamalla käyttöön WinNovan digiosaamismerkistö (kuvissa muutamia esimerkkejä). Tiedolla johtamisen käytäntöjä vietiin eteenpäin ja kehitettiin tiedon tuottamisen, mittaamisen, arvioinnin ja hyödyntämisen prosesseja sekä ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurityötä.

Ammatillisen koulutuksen merkitystä kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentajana vahvistettiin laajoissa valtakunnallisissa VASKI- ja VÄLITÄ! -verkostoissa osallistaen sekä opiskelijoita että henkilöstöä kestävän kehityksen teemoihin.

Peräti 99 opiskelijaa kansainvälistyi eripituisilla ulkomaan jaksoilla, joista pisimmät kestivät neljä kuukautta. Yksilöliikkuvuuksia toteutui lähes jokaisella koulutusalalla ja myös vastavalmistuneita kiinnosti työelämässä oppiminen ulkomailla. Ryhmämuotoisia leirikouluja järjestettiin sosiaali- ja terveysalalla sekä prosessi- ja laboratorioalalla.

Opettajia ja muuta henkilökuntaa kansainvälistyi Erasmus+ -ohjelman tuella yhteensä 53. Suurin osa heistä oli muutaman päivän jaksoilla yhteistyöoppilaitoksissa ja/tai työpaikoilla ja kahdeksan henkilöä täydensi osaamistaan noin viikon mittaisilla kansainvälisillä täydennyskoulutuskursseilla. 

Vuonna 2023 yhteensä 234 liikkuvuutta. WinNovasta lähti 99 opiskelijaa ja 53 henkilöstön jäsentä liikkuvuusjaksoille, WinNovaan saapui opiskelijoita 61 ja henkilöstöä 21 liikkuvuusjaksoille. Liikkuvuuksien kestot opiskelijat 2 vk - 4 kk ja henkilöstö 4 pv - 10 pv. Suosituimmat opiskelijoiden kohdemaat Espanja, Unkari, Slovenia, Irlanti ja Viro, lähtömaat Ranska, Unkari, Espanja, Slovenia, Irlanti.

Hankkeet 2023

RAKENNERAHASTOHANKKEET 

ESR – Euroopan sosiaalirahasto 

 • Automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispooli
 • Digikulta
 • DigiSurvival
 • Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä 
 • Sata uraa ammatillisesta! 

ESR+ Euroopan sosiaalirahasto

 • Poljin – Polkuja jatko-opintoihin

EAKR – Euroopan alueellinen kehitysrahasto 

 • Satakunta Testbed
 • ERASMUS+  
 • Cultural heritage project in a European context 
 • Genuine Digi
 • International Forestry Cooperation
 • Marketing through Europe 
 • WinSkills
 • WinSkills II
 • WinSkills III

VALTIONAVUSTUKSET JA MUUT KANSALLISET KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT 

 • Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen
 • Strategiarahoitus 2022 Tietojohtamisen kehittäminen
 • Strategiarahoitus 2022 OPVA
 • Strategiarahoitus 2022 Digitalisaation johtamisen ja osaamisen kehittäminen
 • Strategiarahoitus 2023 Digikyvykkyyden kehittäminen
 • Strategiarahoitus 2023 Strapetsi
 • Strategiarahoitus 2023 Vieraskielinen opetus
 • JatkO – Jatkuva Oppiminen 
 • Oikeus osata 1.1. / Valtakunnallinen koordinaatio: opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen – VALO Valtakunnallista Laatua Ohjaukseen 
 • Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus
 • VASKI
 • Välitä – Välittävät ja vastuulliset ammatillisen koulutuksen verkostot
 • Yhteisöllisyydestä voimaa

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ            

 •   Konekoulutuksen laadun kehittäminen

KEVA                 

 • WinTime -oppimispolku

Tutustu myös kehitys-​ ja kansainvälisyyspalvelujen Parasta ideaa -lehteen 2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Stipendit ja vuoden opiskelija 2023

WinNovan vuoden opiskelijoina 2023 palkittiin Christina Dimitrakopoulou ja Sonja Kangas.

Stipendien lahjoittajat 2023

 • A. Ahlström kiinteistöt Oy
 • AKT ry
 • Artturi Ylijoki
 • Boliden Harjavalta Oy
 • Einari Vidgren säätiö
 • Hacklin Werner säätiö
 • Jouko Tuovolan säätiö sr
 • Laitilan Puhelin Osk
 • Laitilan-Pyhärannan Yrittäjät ry
 • Lapin OP
 • Lions Club Rauma-Reimari ry
 • Motormarketin Stipendirahasto
 • Nopia Oy
 • Porin Kauppaseura ry
 • Porin kaupunki
 • Quant Finland Oy
 • Rauman kauppakamari
 • Rauman Kauppaoppilaitoksen kannatussäätiö
 • Rauman Kauppaoppilaitoksen Kannatussäätiö
 • Rauman Sähköalantyöntekijät ry
 • SAK:n Porin seudun paikallisjärjestö
 • Satakunnan Keittiömestarit ry
 • Satakunnan Koneyrittäjät ry
 • Satakunnan korkean teknologian säätiö
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Suomen Konepäällystöliitto – Finla
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry
 • Suomen Merimies-Unioni Smu ry, Fin
 • Talonrakennusteollisuuden Sat
 • The English Club
 • Tilitoimisto Huhdanmäki Oy
 • Tukimet Oy
 • Uudenkaupungin kauppakamariosasto
 • Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö
 • Ykkös- ja Onnikodit Oy