Siirry sisältöön

Ajankohtaista huoltajille 1/2024

Pajunkissa keväällä

WinNovassa uusi rehtori ja apulaisrehtori  

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallitus on päättänyt muutoksista WinNovan johdon vastuualueissa 1.3.2024 alkaen. Rehtoriksi on nimetty VTM, KTM Taina Kivioja, apulaisrehtoriksi TTM Fia Heino ja hallinto-​ ja henkilöstöjohtajaksi KTM Diana Bergroth-​Lampinen

Johtoryhmän vastuualuemuutokset ja tiivistäminen on perusteltu ratkaisu tilanteessa, jossa yhtiö on juuri myös päättänyt tuotannollisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin johtaneet muutosneuvottelut. Päättyneiden muutosneuvotteluiden jälkeen tehtävät ratkaisut ja muutokset työn organisoinnissa tulevat viemään toimintaa yhä vahvemmin perustehtävän suuntaan. 

Lue uuden rehtorin ja apulaisrehtorin terveiset sivuiltamme.

Huomio! Studenta on pois käytöstä kaikilta 21.-23.3.2024 välisenä aikana.

Kesäajan opinnoista 

WinNovassa lukuvuosi päättyy heinäkuun puolella eli 5.7.2024. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että opiskelu kesäkuussa toteutuu pääasiassa kesätyöpaikassa oman alan opintoja edistävällä oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Myös muu kuin oman alan kesätyö voidaan sisällyttää osaksi opiskelua. Opiskelija käy oman vastuuopettajan kanssa läpi kesäajan opiskelua koskevan suunnitelman ja saa tältä tarkempia ohjeita.  Kesätyöpaikoista ja –sopimuksista, työtehtävistä ja kestosta on tärkeää saada tieto vastuuopettajalle mahdollisimman nopeasti, jotta em. suunnitelma saadaan tehtyä. HOKSit päivitetään toukokuun puoleen väliin mennessä. Opinto-ohjaajalta voi saada myös ohjausta.  

Mikäli opiskelija saa kesätyötä yrityksessä, mutta koulutus- tai oppisopimus ei ole mahdollista, tulee HOKS päivittää niin, että se sisältää joka tapauksessa sovitun määrän opintoja esim. verkossa tai itsenäisesti suoritettuna, ei kuitenkaan päätoimisesti. 

Oppilaitoksessa on myös tarjolla lähiopetusta, joka on muun muassa ammatillisten tai YTO-opintojen lähiopiskelua tai se voi olla verkko-opiskelua. Nämä opinnot voivat olla esimerkiksi rästiin jääneiden opintosuoritusten tekemistä. Näistä yksiköt informoivat tarkemmin myöhemmin.   

Oppisopimus-​info Teamsissa 9.4.2024 klo 17.30–18.15 huoltajille 

Kesäoppisopimus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia arvokasta työkokemusta kesätyössä ja tehostaa opintojen edistymistä. Tämä auttaa häntä kehittämään käytännön taitoja ja soveltamaan oppimaansa teoriaa käytännössä. Onnistunut kesätyökokemus voi johtaa myöhemmin pidempiaikaiseen työsuhteeseen. Työskennellessään yrityksessä opiskelija pääsee myös verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa. 

Kesäoppisopimus on myös yritykselle hyödyllinen ja vaivaton. Oppisopimuksen kautta yrityksellä on mahdollisuus tunnistaa potentiaalisia tulevia työntekijöitä. 

Työnantaja, opiskelija ja huoltaja – Tule infoon kuulemaan vastaukset kysymyksiin, mikä on oppisopimus ja mitä hyötyä siitä on opiskelijalle ja työnantajalle. Asiantuntijamme kertovat myös, mitä oppisopimus edellyttää opiskelijalta ja työnantajalta. 

Tilaisuus on avoin kaikille oppisopimuksesta kiinnostuneille. Tervetuloa! 
Laittakaa ajankohta kalenteriin – linkki tulee
tapahtuman sivulle.


Järjestysäännöistä 

WinNovan järjestyssääntöihin on tehty päivityksiä kännyköiden käyttöön ja vilppiepäilyyn liittyen. Päivitysten tarkoituksena on työrauhan edistäminen. Alla päivitetyt kohdat sekä linkki www-sivuille, jossa on järjestyssäännöt ja kaikki muutkin opiskelijoita koskevat suunnitelmat ja ohjeet.  

Yleiset käyttäytymisohjeet 

Järjestyssäännöillä oppilaitos voi rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä opetuksen aikana, mutta niiden tuomista kouluun ei voida kieltää. Oppitunneilla voidaan sallia mobiililaitteiden opetukseen liittyvä käyttö, mutta häiritsevä käyttö voidaan kieltää. Opettaja voi määrätä opiskelijan poistumaan, jos hän ei kehotuksista huolimatta laita puhelinta pois ja aiheuttaa häiriötä opetustotilanteessa. Mobiililaitteen luvattomasta käytöstä annetaan huomautus ja toistuvista huomautuksista seuraa kirjallinen varoitus 

Osaamisen osoittaminen 

Opintosuoritukset on hankittava rehellisesti siten, että opiskelija antaa oikean kuvan osaamisestaan. Kaikenlainen vilppi ja plagiointi opinnoissa on kielletty.

Vilppiä ovat muun muassa seuraavat:  

Mikäli opiskelijaa epäillään vilpistä, kyseisen opintojakson opettaja käynnistää selvitystyön. Mikäli vilppi osoittautuu tapahtuneeksi, suoritus mitätöidään ja vilpistä seuraa kirjallinen varoitus.  

Opiskelijaa koskevat säännöt ja toimintaohjeet sivuillamme.


Huoltajapalautteet 

Kiitos teille vastaamisesta marraskuun huoltajakyselyyn. Kehitämme opiskelija- ja huoltajapalautteiden käsittelyprosessia ja sitä varten tarvitsemme jatkossakin yhä enemmän teiltä vastauksia. Tässä paikkakuntakohtaiset keskiarvot asteikolla 1-5.  Seuraava huoltajakysely tehdään huhtikuussa.  


MUUT TAPAHTUMAT

Ammattien ilta 8.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen 10.4. klo 18

Hei, löytyykö taloudestanne ensi vuonna ammatin valintaa pohtivia nuoria. Ammattien ilta järjestetään WinNovassa Porissa ja Raumalla keskiviikkona 10.4.2024 klo 18 (tarjoilu 17.30) alkaen 8.-luokkalaisille, huoltajille sekä muille koulutuksesta kiinnostuneille. Mukana myös eri alojen yrityksiä.

Tarkemmat tiedot ja ohjelma päivitetään sivuillemme.

THL – Valtakunnallinen virtuaalinen vanhempainilta 23.4.: Sähkösavukkeet ja nikotiinipussit – mistä kyse ja mitä tehtävissä?

Lasten ja nuorten sähkötupakan ja nikotiinipussien käytön lisääntyminen tämän lukuvuoden aikana on huolestuttanut sekä vanhempia että lasten ja nuorten kanssa töitä tekeviä tahoja. Ilmiö on tullut viime kuukausina surullisen tutuksi niin Raumalla kuin valtakunnallisestikin. Nyt on tietoa ja neuvoja tarjolla lasten ja nuorten vanhemmille.

Nikotiiniviestintäverkosto (THL, Opetushallitus, Valvira, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Filha ry, Suomen ASH ry, Syöpäjärjestöt ry) järjestävät valtakunnallisen vanhempainillan.

Teams ti 23.4. klo 18.00-19.00  

Lisätietoa ja linkki tilaisuuteen (ei vaadi ilmoittautumista): Valtakunnallinen virtuaalinen vanhempainilta: Sähkösavukkeet ja nikotiinipussit – mistä kyse ja mitä tehtävissä? – THL(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)