Siirry sisältöön

Rakentaminen

Talonrakennusala ja talotekniikka, maarakennusala, pintakäsittely

Rakennusalan tutkinnoilla saavutetaan rakennusten sekä infrarakenteiden rakentamisvaiheen sekä rakennetun ympäristön kunnossapidon tehtävissä tarvittava osaaminen. Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta.

Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia sekä voimalaitoksia. Nykypäivän rakentamisessa ja LVI-teknisten laitteiden asentamisessa korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä. Työ sisältää myös lisääntyvästi korjausrakentamista, LVI-saneerausta ja rakennusten ylläpitoa.

Rakennustyömaiden työt eroavat luonteeltaan oleellisesti massateollisuudesta. Yksilölliset rakennushankkeet toteutetaan suunnitelmapiirustusten ja -asiakirjojen mukaan lopullisissa paikoissaan. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Rakennusala on ollut varsin kiinteästi sidoksissa talouselämän suhdanteisiin, mutta nyt alalla on tapahtunut muutos, koska korjausrakentaminen ja järjestelmien huolto ovat lisääntyneet merkittävästi. Nämä työt ovat riippumattomia rakentamisen suhdanteista ja ovat taanneet alalle aikaisempaa tasaisemman työtilanteen.

Pintakäsittelyyn kuuluvat maalaus ja erilainen pinnoittaminen sekä kemialliset ja sähkökemialliset pintakäsittelyt. Pintakäsittelyä ovat esimerkiksi maalaus, tapetointi, laatoitus ja pinnoittaminen sinkillä, kromilla ja nikkelillä. Ala on laaja ja kattaa lähes kaiken valmistuksen ja korjaustoiminnan.

Maarakennusalalla korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä. Maarakennusalalla voit toimia erikoistumisestasi riippuen erikoiskoneiden kuljettajana tai piha- ja viherrakentamisen tehtävissä. Maarakennuskoneenkuljettajan koulutus on rakennusalan perustutkinnon osaamisala. Maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen määritellään vaatimukset terveydentilaan.

Tutustu alan arkeen somessa

Haussa olevat koulutukset

Monitoimirakentaja

Pori, työvoimakoulutus
Haku päättyy:
Koulutusaika: