Siirry sisältöön

Liiketoiminta, johtaminen ja media-ala

Liiketoiminta, johtaminen ja yrittäjyys

Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketalouden opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys.

Työ edellyttää joustavuutta, järjestelykykyä sekä myönteistä ja vastuuntuntoista asennetta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. Työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit sekä vakuutusyhtiöt. Voit olla myös yrittäjä tai sellaiseksi haluava.

Liiketoiminta-alan työllisyysnäkymät ovat joustavat ja hyvät. Alan tutkinnoissa tuotettua ja osoitettua osaamista voidaan hyödyntää laajasti elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla ja eri tasoilla. Yleisesti alan ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää.

Media-ala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. WinNovassa voi suorittaa joko julkaisutuotannon tai audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan.

Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, osaa mediamateriaalien valmistuksen ja hallitsee julkaisutuotannoissa tai audiovisuaalisessa tuotannossa toimimisen, sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.

Tutustu alan arkeen somessa

Haussa olevat koulutukset